محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

استپ درایو

16 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. H2M-MSD02 , درایور استپ موتور دو فاز 2 آمپر

  H2M-MSD02 , درایور استپ موتور دو فاز 2 آمپر

  H2M-MSD02 درایور استپ موتور دو فاز ، 2 آمپر ، از 8 تا 24 ولت دیسی (نرمال 12 ولت) Pulse/Direction;Enable/Disable Input بیشتر بدانید
  ‎2,900,000ریال
 2. H2M-CSD5814N , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  H2M-CSD5814N , درایو استپ موتور پنج فاز 1/4 آمپر

  H2M-CSD5814N درایو استپ موتور پنج فاز ، 1/4 آمپر ، ولتاژ 24 ولت دیسی Pulse/Direction;Enable/Disable Input بیشتر بدانید
  ‎3,200,000ریال
 3. H2M-PMM-BD-5701 , درایو استپ موتور پنج فاز 0/75 آمپر

  H2M-PMM-BD-5701 , درایو استپ موتور پنج فاز 0/75 آمپر

  H2M-PMM-BD-5701 درایو استپ موتور پنج فاز ، 0/75 آمپر ، از 12 تا 36 ولت دیسی Pulse/Direction;Enable/Disable Input بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 4. LEADSHINE-M415 , درایور استپ موتور دو فاز 1/5 آمپر

  LEADSHINE-M415 , درایور استپ موتور دو فاز 1/5 آمپر

  LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز ، 1/5 آمپر ، از 18 تا 40 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎4,500,000ریال
 5. LEADSHINE-DM542E , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542E , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542E درایور استپ موتور دو فاز ، 4/2 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎5,900,000ریال
 6. LEADSHINE-M542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-M542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز ، 4/2 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎5,900,000ریال
 7. LEADSHINE-DM542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542 , درایور استپ موتور دو فاز 4/2 آمپر

  LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز ، 4/2 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎5,900,000ریال
 8. LEADSHINE-3ND583 , درایور استپ موتور سه فاز 8/3 آمپر

  LEADSHINE-3ND583 , درایور استپ موتور سه فاز 8/3 آمپر

  LEADSHINE-3ND583 درایور استپ موتور سه فاز ، 8/3 آمپر ، از 20 تا 50 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎7,500,000ریال
 9. EAC-MVD62 , درایور استپ موتور دو فاز 8/5 آمپر

  EAC-MVD62 , درایور استپ موتور دو فاز 8/5 آمپر

  EAC-MVD62 درایور استپ موتور دو فاز ، 8/5 آمپر ، از 24 ولت تا 75 ولت دیسی و از 18 ولت تا 55 ولت ایسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎9,500,000ریال
 10. LEADSHINE-MA860H , درایور استپ موتور دو فاز 7/2 آمپر

  LEADSHINE-MA860H , درایور استپ موتور دو فاز 7/2 آمپر

  LEADSHINE-MA860H درایور استپ موتور دو فاز ، 7/2 آمپر ، از 36 تا 80 ولت ایسی و از 50 تا 110 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎10,200,000ریال
 11. LEADSHINE-M880A , درایور استپ موتور دو فاز 7/8 آمپر

  LEADSHINE-M880A , درایور استپ موتور دو فاز 7/8 آمپر

  LEADSHINE-M880A درایور استپ موتور دو فاز ، 7/8 آمپر ، از 24 تا 72 ولت دیسی Pulse/Direction بیشتر بدانید
  ‎10,500,000ریال
 12. LEADSHINE-3DM683 , درایور استپ موتور سه فاز 8/3 آمپر

  LEADSHINE-3DM683 , درایور استپ موتور سه فاز 8/3 آمپر

  LEADSHINE-3DM683 درایور استپ موتور سه فاز ، 8/3 آمپر ، از 20 تا 60 ولت دیسی Pulse/Direction;NetWork Connection بیشتر بدانید
  ‎12,000,000ریال

16 آیتم

 1. 1
 2. 2