محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
نوع سیگنال های خروجی
کارخانه سازنده

7 آیتم

 1. FENAC-FNC-50B-8330V100-A2 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V100-A2 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V100-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 100 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 2. FENAC-FNC-50B-8330V360-A2 , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V360-A2 , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V360-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 360 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 3. FENAC-FNC-50B-8330V500-A2 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V500-A2 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V500-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 500 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 4. FENAC-FNC-50B-8330V1000-A2 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1000-A2 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1000-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 1000 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,300,000ریال
 5. FENAC-FNC-50B-8330V1024-A2 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1024-A2 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1024-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 1024 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,300,000ریال
 6. FENAC-FNC-50B-8330V2500-A2 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V2500-A2 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V2500-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 2500 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,450,000ریال
 7. OPKON-PRID-58SH8-HLD-1024ZV3 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  OPKON-PRID-58SH8-HLD-1024ZV3 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  OPKON-PRID-58SH8-HLD-1024ZV3 انکودر زاویه نسبی ، سایز 58 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 1024 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎10,900,000ریال

7 آیتم