محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
نوع سیگنال های خروجی
کارخانه سازنده

انکودر زاویه نسبی

آیتم ها 1 از 12 تا 81 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. FENAC-FNC-50B-8330V100-A2 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V100-A2 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V100-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 100 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 2. FENAC-FNC-50B-8330V360-A2 , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V360-A2 , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V360-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 360 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 3. FENAC-FNC-50B-8330V500-A2 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V500-A2 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V500-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 500 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 4. FENAC-FNC-50B-8330V1000-A2 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1000-A2 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1000-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 1000 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,300,000ریال
 5. FENAC-FNC-50B-8330V1024-A2 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1024-A2 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V1024-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 1024 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,300,000ریال
 6. انکودر OPKON زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر

  انکودر زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-500-ZV3

  انکودر زاویه نسبی 500 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-500-ZV3 بیشتر بدانید
  ‎5,450,000ریال
 7. FENAC-FNC-50B-8330V2500-A2 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V2500-A2 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  FENAC-FNC-50B-8330V2500-A2 انکودر زاویه نسبی ، سایز 54 ، شفت ، 8 ، دقت 2500 پالس بر دور بیشتر بدانید
  ‎5,450,000ریال
 8. انکودر OPKON زاویه نسبی 1024 قطر 40 شفت 6 میلیمتر

  انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-1024-ZV3

  انکودر زاویه نسبی 1024 قطر 40 شفت 6 میلیمتر , OPKON-PRID40-R6-HLD-1024-ZV3 بیشتر بدانید
  ‎5,450,000ریال
 9. انکودر OPKON زاویه نسبی 100 قطر 50 شفت 8 میلیمتر

  انکودر زاویه نسبی 100 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-100-ZV3

  انکودر زاویه نسبی 100 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-100-ZV3 بیشتر بدانید
  ‎5,886,000ریال
 10. انکودر OPKON زاویه نسبی 1000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر

  انکودر زاویه نسبی 1000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1000-ZV3

  انکودر زاویه نسبی 1000 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-1000-ZV3 بیشتر بدانید
  ‎5,886,000ریال
 11. انکودر OPKON زاویه نسبی 600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر

  انکودر زاویه نسبی 600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-600-ZV3

  انکودر زاویه نسبی 600 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-600-ZV3 بیشتر بدانید
  ‎5,886,000ریال
 12. انکودر OPKON زاویه نسبی 400 قطر 50 شفت 8 میلیمتر

  انکودر زاویه نسبی 400 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-400-ZV3

  انکودر زاویه نسبی 400 قطر 50 شفت 8 میلیمتر , OPKON-PRID50-R8-HLD-400-ZV3 بیشتر بدانید
  ‎5,886,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 81 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5