محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال3500000
  ریال8890000
نحوه نصب جعبه
 1. پیچ به سطح (5)

کنترل باکس

7 آیتم

 1. SLS-DC1NR , کنترل باکس تک محور 24 ولت با ورودی آدابتور

  SLS-DC1NR , کنترل باکس تک محور 24 ولت با ورودی آدابتور

  SLS-DC1NR کنترل باکس تک محور 24 ولت با ورودی آدابتور بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 2. SLS-DC2NR , کنترل باکس دو محور 24 ولت با ورودی آدابتور

  SLS-DC2NR , کنترل باکس دو محور 24 ولت با ورودی آدابتور

  SLS-DC2NR کنترل باکس دو محور 24 ولت با ورودی آدابتور بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 3. LINKAN-CB17.3-2EU+22N , کنترل باکس سه محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.3-2EU+22N , کنترل باکس سه محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.3-2EU+22N کنترل باکس سه محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت بیشتر بدانید
  ‎8,110,000ریال
 4. LINKAN-CB17.2-2EU+22N , کنترل باکس دو محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.2-2EU+22N , کنترل باکس دو محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.2-2EU+22N کنترل باکس دو محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت بیشتر بدانید
  ‎8,330,000ریال
 5. LINKAN-CB17.4-2EU+22N , کنترل باکس چهار محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.4-2EU+22N , کنترل باکس چهار محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.4-2EU+22N کنترل باکس چهار محور لینکان LINKAN، تغذیه 220 ولت بیشتر بدانید
  ‎8,450,000ریال
 6. LINKAN-CB17.4-2EU+22A , کنترل باکس چهار محور لینکان LINKAN، دارای شارژر باتری، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.4-2EU+22A , کنترل باکس چهار محور لینکان LINKAN، دارای شارژر باتری، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.4-2EU+22A کنترل باکس چهار محور لینکان LINKAN، دارای شارژر باتری، تغذیه 220 ولت بیشتر بدانید
  ‎8,840,000ریال
 7. LINKAN-CB17.3-2EU+22A , کنترل باکس سه محور لینکان LINKAN، دارای شارژر باتری، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.3-2EU+22A , کنترل باکس سه محور لینکان LINKAN، دارای شارژر باتری، تغذیه 220 ولت

  LINKAN-CB17.3-2EU+22A کنترل باکس سه محور لینکان LINKAN، دارای شارژر باتری، تغذیه 220 ولت بیشتر بدانید
  ‎8,890,000ریال

7 آیتم