محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
دور خروجی RPM
توان نامی Watt
کارخانه سازنده
کشور سازنده

فن سانتریفیوژ

آیتم ها 1 از 12 تا 30 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. DAMANDEH-BEB-50/18Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎29,600,000ریال

  قیمت ویژه ‎27,680,000ریال

 2. DAMANDEH-BEB-50/18Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎29,600,000ریال

  قیمت ویژه ‎27,680,000ریال

 3. DAMANDEH-BEB-50/18Z6T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z6T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z6T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎29,600,000ریال

  قیمت ویژه ‎27,680,000ریال

 4. DAMANDEH-BEB-50/18Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-50/18Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 50*18 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎29,600,000ریال

  قیمت ویژه ‎27,680,000ریال

 5. DAMANDEH-BEF-38/38M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/38M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/38M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎29,330,000ریال

  قیمت ویژه ‎27,430,000ریال

 6. DAMANDEH-BEF-38/38M6T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/38M6T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/38M6T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*38 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎29,330,000ریال

  قیمت ویژه ‎27,430,000ریال

 7. DAMANDEH-BEF-38/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎27,040,000ریال

  قیمت ویژه ‎25,290,000ریال

 8. DAMANDEH-BEF-38/30M8T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/30M8T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-38/30M8T , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 38*30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎27,040,000ریال

  قیمت ویژه ‎25,290,000ریال

 9. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-BEB-40/14Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-40/14Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-40/14Z4S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎19,620,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,350,000ریال

 10. DAMANDEH-BEB-40/14Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-40/14Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-40/14Z6S , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎19,620,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,350,000ریال

 11. DAMANDEH-BEB-40/14Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-40/14Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEB-40/14Z4T , سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز 40*14 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎19,620,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,350,000ریال

 12. DAMANDEH-BEF-30/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 30*30 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-30/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 30*30 سانتیمتر

  DAMANDEH-BEF-30/30M8S , سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز 30*30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎17,000,000ریال

  قیمت ویژه ‎15,900,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 30 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

فیلتر

مرتب سازی