محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
دور خروجی RPM
توان نامی Watt
ولتاژ کاری
کارخانه سازنده

هواکش خانگی

آیتم ها 1 از 12 تا 27 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. DAMANDEH-VAL-30C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-30C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-30C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,450,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,360,000ریال

 2. DAMANDEH-VAL-25C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-25C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-25C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,310,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,230,000ریال

 3. DAMANDEH-VSG-30C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSG-30C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSG-30C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,276,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,200,000ریال

 4. DAMANDEH-FTF-25H2S , پنکه رومیزی هاله سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-FTF-25H2S , پنکه رومیزی هاله سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-FTF-25H2S , پنکه رومیزی هاله سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,250,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,170,000ریال

 5. DAMANDEH-VAL-20C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-20C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VAL-20C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید سایز 20 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,150,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,080,000ریال

 6. DAMANDEH-VSL-25C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-25C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-25C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,134,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,070,000ریال

 7. DAMANDEH-VDL-15S2S , هواکش خانگی هایلوکس با دریچه اتوماتیک سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VDL-15S2S , هواکش خانگی هایلوکس با دریچه اتوماتیک سایز 15 سانتیمتر

  DAMANDEH-VDL-15S2S , هواکش خانگی هایلوکس با دریچه اتوماتیک سایز 15 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,110,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,040,000ریال

 8. DAMANDEH-VMA-30C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-30C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-30C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,065,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,000,000ریال

 9. DAMANDEH-VMA-25C2S , هواکش خانگی فلزی سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-25C2S , هواکش خانگی فلزی سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-25C2S , هواکش خانگی فلزی سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,069,000ریال

  قیمت ویژه ‎1,000,000ریال

 10. DAMANDEH-VSL-20C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-20C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VSL-20C4S , هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز 20 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎1,025,000ریال

  قیمت ویژه ‎950,000ریال

 11. DAMANDEH-VMA-25C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-25C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-25C4S , هواکش خانگی فلزی سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎985,000ریال

  قیمت ویژه ‎920,000ریال

 12. DAMANDEH-VMA-20C2S , هواکش خانگی فلزی سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-20C2S , هواکش خانگی فلزی سایز 20 سانتیمتر

  DAMANDEH-VMA-20C2S , هواکش خانگی فلزی سایز 20 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎977,000ریال

  قیمت ویژه ‎910,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 27 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

فیلتر

مرتب سازی