محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
دور خروجی RPM
توان نامی Watt
کارخانه سازنده

هواکش سقفی

آیتم ها 1 از 12 تا 15 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. DAMANDEH-REB-50/18Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-50/18Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-50/18Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎31,400,000ریال

  قیمت ویژه ‎29,360,000ریال

 2. DAMANDEH-REB-50/18Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-50/18Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-50/18Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎31,400,000ریال

  قیمت ویژه ‎29,360,000ریال

 3. DAMANDEH-REB-50/18Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-50/18Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-50/18Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 50 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎31,400,000ریال

  قیمت ویژه ‎29,360,000ریال

 4. DAMANDEH-REB-40/14Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-40/14Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-40/14Z6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎20,200,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,890,000ریال

 5. DAMANDEH-REB-40/14Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-40/14Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-40/14Z4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎20,200,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,890,000ریال

 6. DAMANDEH-REB-40/14Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-40/14Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-40/14Z4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 40 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎20,200,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,890,000ریال

 7. DAMANDEH-REB-30/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-30/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-30/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎11,930,000ریال

  قیمت ویژه ‎11,160,000ریال

 8. DAMANDEH-REB-30/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-30/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-30/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎11,930,000ریال

  قیمت ویژه ‎11,160,000ریال

 9. DAMANDEH-REB-30/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-30/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-30/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 30 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎11,930,000ریال

  قیمت ویژه ‎11,160,000ریال

 10. DAMANDEH-REB-25/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-25/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-25/10L4T , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎10,750,000ریال

  قیمت ویژه ‎10,060,000ریال

 11. DAMANDEH-REB-25/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-25/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-25/10L4S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎10,750,000ریال

  قیمت ویژه ‎10,060,000ریال

 12. DAMANDEH-REB-25/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-25/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر

  DAMANDEH-REB-25/10L6S , هواکش سقفی رادیکال با موتور ایلکا سایز 25 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎10,750,000ریال

  قیمت ویژه ‎10,060,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 15 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی