محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
دور خروجی RPM
توان نامی Watt
کارخانه سازنده

هواکش صنعتی آکسیال

آیتم ها 1 از 12 تا 107 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-VIK-80Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 80 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-80Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 80 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-80Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 80 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎23,770,000ریال

  قیمت ویژه ‎22,230,000ریال

 2. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-VIK-70Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 70 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-70Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 70 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-70Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 70 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎19,620,000ریال

  قیمت ویژه ‎18,350,000ریال

 3. DAMANDEH-VIT-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎17,990,000ریال

  قیمت ویژه ‎16,830,000ریال

 4. DAMANDEH-VIT-63Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-63Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-63Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎17,990,000ریال

  قیمت ویژه ‎16,830,000ریال

 5. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-VIK-63Z6-4T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-63Z6-4T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-63Z6-4T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎17,990,000ریال

  قیمت ویژه ‎16,830,000ریال

 6. DAMANDEH-VIK-70Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 70 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-70Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 70 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-70Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 70 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎16,750,000ریال

  قیمت ویژه ‎15,670,000ریال

 7. DAMANDEH-VIE-70Z4T , هواکش صنعتی ایلکا پره پلاستیکی بی صدا سایز 70 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIE-70Z4T , هواکش صنعتی ایلکا پره پلاستیکی بی صدا سایز 70 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIE-70Z4T , هواکش صنعتی ایلکا پره پلاستیکی بی صدا سایز 70 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎15,700,000ریال

  قیمت ویژه ‎14,680,000ریال

 8. DAMANDEH-VIT-56Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-56Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-56Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎14,390,000ریال

  قیمت ویژه ‎13,460,000ریال

 9. DAMANDEH-VIT-56Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-56Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-56Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎14,390,000ریال

  قیمت ویژه ‎13,460,000ریال

 10. DAMANDEH-VIT-56Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-56Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIT-56Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎14,390,000ریال

  قیمت ویژه ‎13,460,000ریال

 11. DAMANDEH-VIK-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎10,030,000ریال

  قیمت ویژه ‎9,380,000ریال

 12. DAMANDEH-VIK-63Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-63Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر

  DAMANDEH-VIK-63Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر، ساخت شرکت دمنده بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎10,030,000ریال

  قیمت ویژه ‎9,380,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 107 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی