محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
نوع هوادهی
ولتاژ کاری
کارخانه سازنده

فن حلزونی

12 آیتم

 1. KORMAS-72235002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72235002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72235002 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 355 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 2. KORMAS-72240002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72240002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72240002 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 345 میلیمتر، 1200مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 3. KORMAS-71234001 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71234001 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71234001 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 355 میلیمتر، 800مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 4. KORMAS-71233304 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71233304 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71233304 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 325 میلیمتر، 750مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 5. KORMAS-72235001 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72235001 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72235001 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 355 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 6. KORMAS-71230005 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71230005 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71230005 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 310 میلیمتر، 750مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 7. KORMAS-72240016 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72240016 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-72240016 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 345 میلیمتر، 1200مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 8. KORMAS-71234003 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71234003 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71234003 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 355 میلیمتر، 800مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 9. KORMAS-70241501 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-70241501 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-70241501 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 240 میلیمتر، 580مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 10. KORMAS-71233302 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71233302 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71233302 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 325 میلیمتر، 750مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 11. KORMAS-71230002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71230002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-71230002 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 310 میلیمتر، 750مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 12. KORMAS-73243002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-73243002 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-73243002 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 240 میلیمتر، 1200مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎8,000,000ریال

12 آیتم