محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دبی فن Liter/hr
توان نامی Watt
کارخانه سازنده

فن پره ای گرد

آیتم ها 1 از 12 تا 50 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 2. KORMAS-74315053 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315053 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315053 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 308 میلیمتر، 1650مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 3. KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 4. KORMAS-74315054 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315054 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315054 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 308 میلیمتر، 1650مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 5. KORMAS-74315028 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315028 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315028 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 295 میلیمتر، 2460مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 6. KORMAS-74315001 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315001 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315001 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 7. KORMAS-74315049 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315049 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315049 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1150مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 8. KORMAS-74316007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74316007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74316007 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 330 میلیمتر، 2700مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 9. KORMAS-74315010 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315010 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315010 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1240مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 10. KORMAS-74315026 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315026 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315026 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 295 میلیمتر، 2500مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 11. KORMAS-74315003 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315003 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315003 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 12. KORMAS-74315034 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315034 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315034 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 336 میلیمتر، 2250مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 50 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5