محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال5000000
  ریال27500000
دور خروجی RPM
 1. 1200RPM
  5000RPM
ولتاژ V
 1. 12
  90
گشتاور نامی kg-cm
 1. 0
  16
توان نامی Watt
 1. 6
  500
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (5)
نوع گیربکس موتور
 1. بدون گیربکس (76)
نوع اتصال
 1. بدنه (9)
 2. فلنج (67)
نوع شفت
 1. شفت (76)
نوع شفت پشت
 1. شفت (2)

موتور دیسی بدون گیربکس

آیتم ها 1 از 12 تا 76 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KORMAS-67114327 , موتور دیسی 24 ولت 1400 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114327 , موتور دیسی 24 ولت 1400 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114327 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 1400 دور بر دقیقه ، 2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,000,000ریال
 2. SPG-S6D06-12A , موتور دیسی 12 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-12A , موتور دیسی 12 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-12A موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2800 دور بر دقیقه ، 0/21 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,040,000ریال
 3. SPG-S6D06-24A , موتور دیسی 24 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-24A , موتور دیسی 24 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-24A موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 2950 دور بر دقیقه ، 0/2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,040,000ریال
 4. SPG-S6D06-90A , موتور دیسی 90 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-90A , موتور دیسی 90 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-90A موتور دیسی بدون گیربکس ، 90 ولت ، 2800 دور بر دقیقه ، 0/21 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,040,000ریال
 5. SPG-S6D15-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-24A موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 6. SPG-S6D10-90A , موتور دیسی 90 ولت 3100 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-90A , موتور دیسی 90 ولت 3100 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-90A موتور دیسی بدون گیربکس ، 90 ولت ، 3100 دور بر دقیقه ، 0/31 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 7. SPG-S6D10-12A , موتور دیسی 12 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-12A , موتور دیسی 12 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-12A موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 8. SPG-S6D15-90A , موتور دیسی 90 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-90A , موتور دیسی 90 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-90A موتور دیسی بدون گیربکس ، 90 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 9. SPG-S6D15-12A , موتور دیسی 12 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-12A , موتور دیسی 12 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-12A موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2950 دور بر دقیقه ، 0/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 10. SPG-S6D10-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-24A موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 11. KORMAS-65123802 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123802 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123802 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3800 دور بر دقیقه ، 4/3 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 12. KORMAS-67113111 , موتور دیسی 12 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113111 , موتور دیسی 12 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113111 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 4000 دور بر دقیقه ، 1/2 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 76 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5