محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دور خروجی RPM
ولتاژ V
گشتاور نامی kg-cm
توان نامی Watt
نوع گیربکس موتور
سری/سایز فلنج موتور
نوع اتصال
نوع شفت

مینی موتور دیسی

آیتم ها 1 از 12 تا 28 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. NoName-RS-750SF , موتور دیسی 12 ولت 6370 دور بر دقیقه

  NoName-RS-750SF , موتور دیسی 12 ولت 6370 دور بر دقیقه

  NoName-RS-750SF مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 6370 دور بر دقیقه ، 0/529 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎1,200,000ریال
 2. NoName-RS-775SF , موتور دیسی 24 ولت 4860 دور بر دقیقه

  NoName-RS-775SF , موتور دیسی 24 ولت 4860 دور بر دقیقه

  NoName-RS-775SF مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4860 دور بر دقیقه ، 0/512 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎1,200,000ریال
 3. SPG-RM32BBT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BBT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5800 دور بر دقیقه ، 0/11 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 4. SPG-RM42BMT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BMT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5497 دور بر دقیقه ، 0/16 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 5. SPG-RM46BBT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BBT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4101 دور بر دقیقه ، 0/68 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 6. SPG-RM34BMT , موتور دیسی 24 ولت 8120 دور بر دقیقه

  SPG-RM34BMT , موتور دیسی 24 ولت 8120 دور بر دقیقه

  SPG-RM34BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 8120 دور بر دقیقه ، 0/18 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 7. SPG-RM45BBT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BBT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5440 دور بر دقیقه ، 0/49 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 8. SPG-RM33BMT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BMT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 6550 دور بر دقیقه ، 0/14 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 9. SPG-RM44BBT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BBT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5111 دور بر دقیقه ، 0/43 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 10. SPG-RM32BMT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BMT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5800 دور بر دقیقه ، 0/11 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 11. SPG-RM43BBT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BBT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4486 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 12. SPG-RM46BMT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BMT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4101 دور بر دقیقه ، 0/68 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 28 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3