محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال450000
  ریال40290000
فیلتر محصولات فروشی
 1. فروشی (1)
دور خروجی RPM
 1. 10RPM
  50RPM
گشتاور نامی kg-cm
 1. 3
  300
توان نامی Watt
 1. 4
  200
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (345)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (345)
نوع اتصال
 1. فلنج (346)
نوع شفت
 1. شفت (348)
نوع شفت پشت
 1. (338)

Items 1 to 12 of 348 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. NON-STOP-49TYZ , موتور ایسی 4 وات 15 دور بر دقیقه

  NON-STOP-49TYZ , موتور ایسی 4 وات 15 دور بر دقیقه

  NON-STOP-49TYZ موتور ایسی آسنکرون القایی ، 4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 15 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎450,000ریال
 2. ZHENG-60KTYZ-20RPM , موتور ایسی 14 وات 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-20RPM , موتور ایسی 14 وات 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-20RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 20 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎1,950,000ریال
 3. ZHENG-60KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-50RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 50 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎1,950,000ریال
 4. ZHENG-60KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-10RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 10 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎1,950,000ریال
 5. ZHENG-60KTYZ-15RPM , موتور ایسی 14 وات 15 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-15RPM , موتور ایسی 14 وات 15 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-15RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 15 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎1,950,000ریال
 6. ZHENG-68KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-50RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 50 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎2,600,000ریال
 7. ZHENG-68KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-10RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 10 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎2,600,000ریال
 8. GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 , موتور ایسی 6/4 وات 29/2 دور بر دقیقه

  GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 , موتور ایسی 6/4 وات 29/2 دور بر دقیقه

  GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 موتور ایسی گیربکس دار ، 6/4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 29/2 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎7,500,000ریال
 9. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA40B , موتور ایسی 6 وات 30 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA40B , موتور ایسی 6 وات 30 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA40B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 30 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎12,100,000ریال
 10. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B1 , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B1 , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 33/3 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎12,100,000ریال
 11. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 33/3 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎12,100,000ریال
 12. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA30B , موتور ایسی 6 وات 40 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA30B , موتور ایسی 6 وات 40 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA30B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 40 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎12,100,000ریال

Items 1 to 12 of 348 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5