محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

آیتم ها 1 از 12 تا 348 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. NON-STOP-49TYZ , موتور ایسی 4 وات 15 دور بر دقیقه

  NON-STOP-49TYZ , موتور ایسی 4 وات 15 دور بر دقیقه

  NON-STOP-49TYZ موتور ایسی آسنکرون القایی ، 4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 15 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎450,000ریال
 2. ZHENG-60KTYZ-20RPM , موتور ایسی 14 وات 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-20RPM , موتور ایسی 14 وات 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-20RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 20 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎1,950,000ریال
 3. ZHENG-60KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-50RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 50 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎1,950,000ریال
 4. ZHENG-60KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-10RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 10 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎1,950,000ریال
 5. ZHENG-60KTYZ-15RPM , موتور ایسی 14 وات 15 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-15RPM , موتور ایسی 14 وات 15 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-15RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 15 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎1,950,000ریال
 6. ZHENG-68KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-50RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 50 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎2,600,000ریال
 7. ZHENG-68KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-10RPM , موتور ایسی 14 وات 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-10RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 10 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎2,600,000ریال
 8. GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 , موتور ایسی 6/4 وات 29/2 دور بر دقیقه

  GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 , موتور ایسی 6/4 وات 29/2 دور بر دقیقه

  GGM-KGL2-85-KA6140AC-02 موتور ایسی گیربکس دار ، 6/4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 29/2 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎7,500,000ریال
 9. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA40B , موتور ایسی 6 وات 30 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA40B , موتور ایسی 6 وات 30 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA40B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 30 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 10. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B1 , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B1 , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 33/3 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 11. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B , موتور ایسی 6 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA36B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 33/3 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 12. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA30B , موتور ایسی 6 وات 40 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA30B , موتور ایسی 6 وات 40 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA30B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 40 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 348 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5