محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط

آیتم ها 1 از 12 تا 44 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. CIMA-MEC80M-1100W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1100 وات 2830 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-1100W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1100 وات 2830 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-1100W-3PH-2P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2830 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,100,000ریال
 2. CIMA-MEC80-1100W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1100 وات 2830 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-1100W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1100 وات 2830 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-1100W-3PH-2P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2830 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,100,000ریال
 3. CIMA-MEC80M-1100W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 1100 وات 2830 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-1100W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 1100 وات 2830 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-1100W-3PH-2P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2830 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,600,000ریال
 4. CIMA-MEC90SA-1100W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1100 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90SA-1100W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1100 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90SA-1100W-3PH-4P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1400 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎12,900,000ریال
 5. CIMA-MEC90S-1100W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1100 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1100W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1100 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1100W-3PH-4P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1400 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎12,900,000ریال
 6. CIMA-MEC90SA-1100W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 1100 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90SA-1100W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 1100 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90SA-1100W-3PH-4P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1400 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎13,400,000ریال
 7. CIMA-MEC90S-1500W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1500 وات 2775 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1500W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1500 وات 2775 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1500W-3PH-2P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2775 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎13,900,000ریال
 8. CIMA-MEC90LA-1500W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1500 وات 1406 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90LA-1500W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 1500 وات 1406 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90LA-1500W-3PH-4P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1406 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎13,900,000ریال
 9. CIMA-MEC90L-1500W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1500 وات 1406 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90L-1500W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1500 وات 1406 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90L-1500W-3PH-4P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1406 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎13,900,000ریال
 10. CIMA-MEC90S-1500W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1500 وات 2775 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1500W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 1500 وات 2775 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1500W-3PH-2P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2775 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎13,900,000ریال
 11. CIMA-MEC90S-1100W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 1100 وات 1350 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1100W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 1100 وات 1350 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90S-1100W-1PH-4P-220V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1100 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1350 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎14,200,000ریال
 12. CIMA-MEC90L-1500W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 1500 وات 1406 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90L-1500W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 1500 وات 1406 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC90L-1500W-3PH-4P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 1500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1406 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎14,400,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 44 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4