محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

آیتم ها 1 از 12 تا 319 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. VEM-1279.2/3 , موتور ایسی 25 وات 2800 دور بر دقیقه

  VEM-1279.2/3 , موتور ایسی 25 وات 2800 دور بر دقیقه

  VEM-1279.2/3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2800 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎2,800,000ریال
 2. SPG-S8I25GXCE , موتور ایسی 25 وات 1200 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GXCE , موتور ایسی 25 وات 1200 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GXCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1200 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎7,060,000ریال
 3. SPG-S8R25GXCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GXCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GXCE موتور ایسی معکوس شونده ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه Reversible بیشتر بدانید
  ‎7,390,000ریال
 4. SPG-S8I25KTCE , موتور ایسی 25 وات 1200 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25KTCE , موتور ایسی 25 وات 1200 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25KTCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت سه فاز ، 1200 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎7,390,000ریال
 5. SPG-S8I25GTCE , موتور ایسی 25 وات 1350 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GTCE , موتور ایسی 25 وات 1350 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GTCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت سه فاز ، 1350 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎7,390,000ریال
 6. SPG-S8I25DTCE , موتور ایسی 25 وات 1350 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25DTCE , موتور ایسی 25 وات 1350 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25DTCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت سه فاز ، 1350 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎7,390,000ریال
 7. SPG-S8I25GSCE , موتور ایسی 25 وات 1250 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GSCE , موتور ایسی 25 وات 1250 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GSCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 380 ولت سه فاز ، 1250 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎8,060,000ریال
 8. SPG-S8I25GX-TCE , موتور ایسی 25 وات 1200 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GX-TCE , موتور ایسی 25 وات 1200 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GX-TCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1200 دور بر دقیقه ترمینال دار بیشتر بدانید
  ‎8,400,000ریال
 9. SPG-S8R25GX-TCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GX-TCE , موتور ایسی 25 وات 1300 دور بر دقیقه

  SPG-S8R25GX-TCE موتور ایسی معکوس شونده ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1300 دور بر دقیقه ترمینال دار بیشتر بدانید
  ‎8,740,000ریال
 10. SPG-S8I25GT-TCE , موتور ایسی 25 وات 1350 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GT-TCE , موتور ایسی 25 وات 1350 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GT-TCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت سه فاز ، 1350 دور بر دقیقه ترمینال دار بیشتر بدانید
  ‎8,740,000ریال
 11. SPG-S8I25GS-TCE , موتور ایسی 25 وات 1250 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GS-TCE , موتور ایسی 25 وات 1250 دور بر دقیقه

  SPG-S8I25GS-TCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 380 ولت سه فاز ، 1250 دور بر دقیقه ترمینال دار بیشتر بدانید
  ‎9,410,000ریال
 12. SPG-S9I40GXHCE , موتور ایسی 40 وات 1250 دور بر دقیقه

  SPG-S9I40GXHCE , موتور ایسی 40 وات 1250 دور بر دقیقه

  SPG-S9I40GXHCE موتور ایسی آسنکرون القایی ، 40 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1250 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎9,740,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 319 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5