محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال8300000
  ریال17700000
دور خروجی RPM
 1. 1340RPM
  2825RPM
گشتاور نامی kg-cm
 1. 18
  52
توان نامی Watt
 1. 550
  750
نوع گیربکس موتور
 1. بدون گیربکس (13)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (6)
 2. 80B5 (4)
 3. 80B14 (3)
نوع شفت
 1. شفت (13)
نوع شفت پشت
 1. (10)
کارخانه سازنده
 1. CIMA , چیما (13)

آیتم ها 1 از 12 تا 13 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. CIMA-MEC71-550W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 550 وات 2770 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-550W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 550 وات 2770 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-550W-3PH-2P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 550 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2770 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎8,300,000ریال
 2. CIMA-MEC80M-750W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 750 وات 2825 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-750W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 750 وات 2825 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-750W-3PH-2P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2825 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎10,100,000ریال
 3. CIMA-MEC80-750W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 750 وات 2825 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 750 وات 2825 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-2P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2825 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎10,100,000ریال
 4. CIMA-MEC80M-750W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 750 وات 2825 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-750W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 750 وات 2825 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80M-750W-3PH-2P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2825 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎10,800,000ریال
 5. CIMA-MEC80-550W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 550 وات 1360 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-550W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 550 وات 1360 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-550W-3PH-4P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 550 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1360 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,100,000ریال
 6. CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 750 وات 1395 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 750 وات 1395 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1395 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,400,000ریال
 7. CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 750 وات 1395 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 750 وات 1395 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1395 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,400,000ریال
 8. CIMA-MEC80-550W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 550 وات 1340 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-550W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 550 وات 1340 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-550W-1PH-4P-220V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 550 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1340 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎11,700,000ریال
 9. CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 750 وات 1395 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 750 وات 1395 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-3PH-4P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1395 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,900,000ریال
 10. CIMA-MEC80-750W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 750 وات 1350 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 750 وات 1350 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-1PH-4P-220V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1350 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎12,600,000ریال
 11. CIMA-MEC80-750W-1PH-4P-220V-B34-CS , موتور ایسی 750 وات 1350 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-1PH-4P-220V-B34-CS , موتور ایسی 750 وات 1350 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80-750W-1PH-4P-220V-B34-CS موتور ایسی آسنکرون القایی ، 750 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1350 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎16,900,000ریال
 12. CIMA-MEC80A-550W-1PH-4P-220V-B35-CS , موتور ایسی 550 وات 1340 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80A-550W-1PH-4P-220V-B35-CS , موتور ایسی 550 وات 1340 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC80A-550W-1PH-4P-220V-B35-CS موتور ایسی آسنکرون القایی ، 550 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1340 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎17,000,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 13 آیتم

 1. 1
 2. 2