محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال1950000
  ریال39960000
دور خروجی RPM
 1. 50RPM
  200RPM
گشتاور نامی kg-cm
 1. 1
  262
توان نامی Watt
 1. 6
  200
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (305)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (305)
نوع اتصال
 1. فلنج (305)
نوع شفت
 1. شفت (305)
نوع شفت پشت
 1. (300)
کارخانه سازنده
 1. ZHENG , ژنگ (5)
 2. SPG , اس پی جی (300)

آیتم ها 1 از 12 تا 305 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. ZHENG-60KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-50RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 50 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎1,950,000ریال
 2. ZHENG-60KTYZ-110RPM , موتور ایسی 14 وات 110 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-110RPM , موتور ایسی 14 وات 110 دور بر دقیقه

  ZHENG-60KTYZ-110RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 110 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎1,950,000ریال
 3. ZHENG-68KTYZ-100RPM , موتور ایسی 14 وات 100 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-100RPM , موتور ایسی 14 وات 100 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-100RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 100 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎2,600,000ریال
 4. ZHENG-68KTYZ-80RPM , موتور ایسی 14 وات 80 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-80RPM , موتور ایسی 14 وات 80 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-80RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 80 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎2,600,000ریال
 5. ZHENG-68KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-50RPM , موتور ایسی 14 وات 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-68KTYZ-50RPM مینی موتور ایسی گیربکس دار ، 14 وات ، 220 ولت تکفاز ، 50 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎2,600,000ریال
 6. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA12.5B , موتور ایسی 15 وات 96 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA12.5B , موتور ایسی 15 وات 96 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA12.5B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 96 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال
 7. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA9B , موتور ایسی 6 وات 133/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA9B , موتور ایسی 6 وات 133/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA9B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 133/3 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال
 8. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA7.5B , موتور ایسی 6 وات 160 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA7.5B , موتور ایسی 6 وات 160 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA7.5B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 160 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال
 9. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA6B , موتور ایسی 6 وات 200 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA6B , موتور ایسی 6 وات 200 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA6B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 200 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال
 10. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA18B , موتور ایسی 6 وات 66/6 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA18B , موتور ایسی 6 وات 66/6 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA18B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 66/6 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال
 11. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA15B , موتور ایسی 6 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA15B , موتور ایسی 6 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA15B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 80 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال
 12. SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA12.5B , موتور ایسی 6 وات 96 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA12.5B , موتور ایسی 6 وات 96 دور بر دقیقه

  SPG-S6I06GXCE;SPG-S6DA12.5B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 6 وات ، 220 ولت تکفاز ، 96 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,420,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 305 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5