محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

آیتم ها 1 از 12 تا 566 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. TOSHIBA-COM-324-4A , موتور ایسی 55 وات 1300 دور بر دقیقه

  TOSHIBA-COM-324-4A , موتور ایسی 55 وات 1300 دور بر دقیقه

  TOSHIBA-COM-324-4A موتور ایسی آسنکرون القایی ، 55 وات ، 110 ولت تکفاز ، 1300  دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎4,500,000ریال
 2. CIMA-MEC63-180W-3PH-2P-220/380V-B5 , موتور ایسی 180 وات 2657 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC63-180W-3PH-2P-220/380V-B5 , موتور ایسی 180 وات 2657 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC63-180W-3PH-2P-220/380V-B5 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 180 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2657 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎6,000,000ریال
 3. CIMA-MEC63B-180W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 180 وات 1334 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC63B-180W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 180 وات 1334 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC63B-180W-3PH-4P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 180 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1334 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 4. CIMA-MEC71B-250W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 250 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71B-250W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 250 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71B-250W-3PH-4P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 250 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1400 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎7,600,000ریال
 5. CIMA-MEC71M-250W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 250 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71M-250W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 250 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71M-250W-3PH-4P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 250 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1400 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎7,600,000ریال
 6. CIMA-MEC63-180W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 180 وات 2657 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC63-180W-3PH-2P-220/380V-B34 , موتور ایسی 180 وات 2657 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC63-180W-3PH-2P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 180 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2657 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎7,600,000ریال
 7. CIMA-MEC71M-370W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 370 وات 1378 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71M-370W-3PH-4P-220/380V-B34 , موتور ایسی 370 وات 1378 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71M-370W-3PH-4P-220/380V-B34 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 370 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1378 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎7,900,000ریال
 8. CIMA-MEC71B-250W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 250 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71B-250W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 250 وات 1400 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71B-250W-3PH-4P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 250 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1400 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎7,900,000ریال
 9. CIMA-MEC71-370W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 370 وات 1378 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-370W-3PH-4P-220/380V-B3 , موتور ایسی 370 وات 1378 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-370W-3PH-4P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 370 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1378 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎7,900,000ریال
 10. CIMA-MEC71-250W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 250 وات 1320 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-250W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 250 وات 1320 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-250W-1PH-4P-220V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 250 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1320 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎8,300,000ریال
 11. CIMA-MEC71B-370W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 370 وات 1378 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71B-370W-3PH-4P-220/380V-B35 , موتور ایسی 370 وات 1378 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71B-370W-3PH-4P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 370 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 1378 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎8,400,000ریال
 12. CIMA-MEC71-370W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 370 وات 1310 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-370W-1PH-4P-220V-B3 , موتور ایسی 370 وات 1310 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC71-370W-1PH-4P-220V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 370 وات ، 220 ولت تکفاز ، 1310 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎9,100,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 566 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5