محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط

آیتم ها 1 از 12 تا 13 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. CIMA-MEC112-5500W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 5500 وات 2871 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC112-5500W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 5500 وات 2871 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC112-5500W-3PH-2P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 5500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2871 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎27,800,000ریال
 2. CIMA-MEC112M-5500W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 5500 وات 2871 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC112M-5500W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 5500 وات 2871 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC112M-5500W-3PH-2P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 5500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2871 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎29,100,000ریال
 3. CIMA-MEC132S-5500W-3PH-4P-380/660V-B3 , موتور ایسی 5500 وات 1430 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132S-5500W-3PH-4P-380/660V-B3 , موتور ایسی 5500 وات 1430 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132S-5500W-3PH-4P-380/660V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 5500 وات ، 380/660 ولت سه فاز ، 1430 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎43,000,000ریال
 4. CIMA-MEC132SA-5500W-3PH-4P-380/660V-B35 , موتور ایسی 5500 وات 1430 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132SA-5500W-3PH-4P-380/660V-B35 , موتور ایسی 5500 وات 1430 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132SA-5500W-3PH-4P-380/660V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 5500 وات ، 380/660 ولت سه فاز ، 1430 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎44,000,000ریال
 5. CIMA-MEC132S-7500W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 7500 وات 2911 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132S-7500W-3PH-2P-220/380V-B3 , موتور ایسی 7500 وات 2911 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132S-7500W-3PH-2P-220/380V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 7500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2911 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎45,000,000ریال
 6. CIMA-MEC132-7500W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 7500 وات 2911 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132-7500W-3PH-2P-220/380V-B35 , موتور ایسی 7500 وات 2911 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132-7500W-3PH-2P-220/380V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 7500 وات ، 220/380 ولت سه فاز ، 2911 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎47,300,000ریال
 7. CIMA-MEC132M-7500W-3PH-4P-380/660V-B3 , موتور ایسی 7500 وات 1435 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132M-7500W-3PH-4P-380/660V-B3 , موتور ایسی 7500 وات 1435 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132M-7500W-3PH-4P-380/660V-B3 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 7500 وات ، 380/660 ولت سه فاز ، 1435 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎48,000,000ریال
 8. CIMA-MEC132M-7500W-3PH-4P-380/660V-B35 , موتور ایسی 7500 وات 1435 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132M-7500W-3PH-4P-380/660V-B35 , موتور ایسی 7500 وات 1435 دور بر دقیقه

  CIMA-MEC132M-7500W-3PH-4P-380/660V-B35 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 7500 وات ، 380/660 ولت سه فاز ، 1435 دور بر دقیقه ترمینال دار , دارای فن بیشتر بدانید
  ‎49,300,000ریال
 9. HQD-GDF60-18Z/6.0 , موتور ایسی 6000 وات 18000 دور بر دقیقه

  HQD-GDF60-18Z/6.0 , موتور ایسی 6000 وات 18000 دور بر دقیقه

  HQD-GDF60-18Z/6.0 موتور اسپیندل ایسی ، 6000 وات ، 380 ولت سه فاز ، 18000 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎66,000,000ریال
 10. HQD-GDF60-18Z/7.5 , موتور ایسی 7500 وات 18000 دور بر دقیقه

  HQD-GDF60-18Z/7.5 , موتور ایسی 7500 وات 18000 دور بر دقیقه

  HQD-GDF60-18Z/7.5 موتور اسپیندل ایسی ، 7500 وات ، 380 ولت سه فاز ، 18000 دور بر دقیقه دارای فن بیشتر بدانید
  ‎70,800,000ریال
 11. HQD-GDF60-24Z/6 , موتور ایسی 6000 وات 24000 دور بر دقیقه

  HQD-GDF60-24Z/6 , موتور ایسی 6000 وات 24000 دور بر دقیقه

  HQD-GDF60-24Z/6 موتور اسپیندل ایسی ، 6000 وات ، 380 ولت سه فاز ، 24000 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎70,800,000ریال
 12. HQD-GDK125-18Z/7.5 , موتور ایسی 7500 وات 18000 دور بر دقیقه

  HQD-GDK125-18Z/7.5 , موتور ایسی 7500 وات 18000 دور بر دقیقه

  HQD-GDK125-18Z/7.5 موتور اسپیندل ایسی ، 7500 وات ، 380 ولت سه فاز ، 18000 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎126,000,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 13 آیتم

 1. 1
 2. 2