محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط

آیتم ها 1 از 12 تا 23 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. LINIX-YN80-230-25-80JB180G10 , موتور ایسی 25 وات 6/66 دور بر دقیقه

  LINIX-YN80-230-25-80JB180G10 , موتور ایسی 25 وات 6/66 دور بر دقیقه

  LINIX-YN80-230-25-80JB180G10 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6/66 دور بر دقیقه بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎13,500,000ریال

  قیمت ویژه ‎12,200,000ریال

 2. GPG-4IK25GN-C-4GN-150K , موتور ایسی 25 وات 8/3 دور بر دقیقه

  GPG-4IK25GN-C-4GN-150K , موتور ایسی 25 وات 8/3 دور بر دقیقه

  GPG-4IK25GN-C-4GN-150K موتور ایسی گیربکس دار ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 8/3 دور بر دقیقه بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎9,900,000ریال

  قیمت ویژه ‎9,200,000ریال

 3. GPG-4IK25GN-C-4GN-120K , موتور ایسی 25 وات 10 دور بر دقیقه

  GPG-4IK25GN-C-4GN-120K , موتور ایسی 25 وات 10 دور بر دقیقه

  GPG-4IK25GN-C-4GN-120K موتور ایسی گیربکس دار ، 25 وات ، 220 ولت تکفاز ، 10 دور بر دقیقه بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎9,500,000ریال

  قیمت ویژه ‎8,800,000ریال

 4. ZDMOTOR-Z4D30-24GN-4GN200K , موتور دیسی 24 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZDMOTOR-Z4D30-24GN-4GN200K , موتور دیسی 24 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZDMOTOR-Z4D30-24GN-4GN200K موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 80 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎8,300,000ریال

  قیمت ویژه ‎7,500,000ریال

 5. GGM-KGA-460-KA6140AC-025 , موتور ایسی 6/4 وات 2/4 دور بر دقیقه

  GGM-KGA-460-KA6140AC-025 , موتور ایسی 6/4 وات 2/4 دور بر دقیقه

  GGM-KGA-460-KA6140AC-025 موتور ایسی گیربکس دار ، 6/4 وات ، 220 ولت تکفاز ، 2/4 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎6,500,000ریال
 6. GGM-K12-4096-ND1230H1 , موتور دیسی 12 ولت 2.1 دور بر دقیقه

  GGM-K12-4096-ND1230H1 , موتور دیسی 12 ولت 2.1 دور بر دقیقه

  GGM-K12-4096-ND1230H1 مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 2.1 دور بر دقیقه ، 2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 7. GGM-KGC-15-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 2/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-15-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 2/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-15-KD3448S2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2/8 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,950,000ریال
 8. GGM-KGC-15-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 2/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-15-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 2/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-15-KD3448S1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 2/8 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,950,000ریال
 9. GGM-KGC-5-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 1/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-5-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 1/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-5-KD3448S2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 1/8 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,500,000ریال
 10. GGM-KGC-5-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 1/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-5-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 1/8 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-5-KD3448S1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 1/8 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,500,000ریال
 11. GGM-KWC-50-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5/2 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,100,000ریال
 12. GGM-KWC-50-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 5/2 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,100,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 23 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی