محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال55000000
  ریال72200000
حداکثر نیرو N
 1. 2452
  7000
حداکثر کورس بازشدن mm
 1. 102
  610
سرعت RPM
 1. 4
  5
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (6)

7 آیتم

 1. MECVEL-ALI2/PP043-0157 , مکانیزم خطی 2452 نیوتون 500 میلیمتر

  MECVEL-ALI2/PP043-0157 , مکانیزم خطی 2452 نیوتون 500 میلیمتر

  MECVEL-ALI2/PP043-0157 جک برقی پیچی ، 2452 نیوتون ، کورس حرکت 500 میلیمتر ، 220/380 ولت سه فاز ، سرعت خطی 5 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎55,000,000ریال
 2. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-153 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 153 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-153 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 153 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-153 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 153 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎66,200,000ریال
 3. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-102 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 102 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-102 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 102 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-102 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 102 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎66,200,000ریال
 4. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-305 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 305 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-305 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 305 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎69,200,000ریال
 5. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-203 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 203 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-203 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 203 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-203 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 203 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎69,200,000ریال
 6. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-610 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 610 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-610 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 610 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎72,200,000ریال
 7. MOTECK-IA5-230-40-B-E5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-457 , مکانیزم خطی 7000 نیوتون 457 میلیمتر

  MOTECK-IA5-230-40-B-E5-457 جک برقی پیچی ، 7000 نیوتون ، کورس حرکت 457 میلیمتر ، 220 ولت تکفاز ، سرعت خطی 4 میلیمتربرثانیه بیشتر بدانید
  ‎72,200,000ریال

7 آیتم