محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
نوع سرو موتور
دور سروو موتور
فلنج سروو موتور
قطر شفت خروجی
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

سروو موتور و درایور

آیتم ها 1 از 30 تا 189 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. LS-XML-FEP09GMK | سرو موتور 380 ولت 850 کیلووات 1500 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 2. LS-XML-FFP20GMK | سرو موتور 380 ولت 1.8 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 3. LS-XML-FEP22DMK | سرو موتور 380 ولت 2.2 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 4. LS-XML-FFP50AMK | سرو موتور 380 ولت 5 کیلووات 3000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 5. LS-XML-FGP44K | سرو موتور 380 ولت 4.4 کیلووات 1000 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 6. LS-XML-FEP11DMK | سرو موتور 380 ولت 1.1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 7. LS-XML-FFP22DMK | سرو موتور 380 ولت 2.2 کیلووات 2000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 8. LS-XML-FGP20GMK | سرو موتور 380 ولت 1.8 کیلووات 1500 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 9. LS-XML-FEP03K | سرو موتور 380 ولت 300 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 10. LS-XML-FFP60GMK | سرو موتور 380 ولت 6 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 11. LS-XML-FGP60GMK | سرو موتور 380 ولت 6 کیلووات 1500 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 12. LS-XML-FEP13GMK | سرو موتور 380 ولت 1.3 کیلووات 1500 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 13. LS-XML-FFP30GMK | سرو موتور 380 ولت 2.9 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 14. LS-XML-FGP22DMK | سرو موتور 380 ولت 2.2 کیلووات 2000 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 15. LS-XML-FEP06DMK | سرو موتور 380 ولت 600 وات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 16. LS-XML-FFP75GMK | سرو موتور 380 ولت 7.5 کیلووات 1500 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 17. LS-XML-FGP75DMK | سرو موتور 380 ولت 7.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 18. LS-XML-FEP16DMK | سرو موتور 380 ولت 1.6 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 19. LS-XML-FFP35DMK | سرو موتور 380 ولت 3.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 20. LS-XML-FGP30K | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 1000 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 21. LS-XML-FFP12K | سرو موتور 380 ولت 1.2 کیلووات 1000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 22. LS-XML-FEP22AMK | سرو موتور 380 ولت 2.2 کیلووات 3000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 23. LS-XML-FFP44K | سرو موتور 380 ولت 4.4 کیلووات 1000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 24. LS-XML-FGP44GMK | سرو موتور 380 ولت 4.4 کیلووات 1500 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 25. LS-XML-FFP20K | سرو موتور 380 ولت 2 کیلووات 1000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 26. LS-XML-FGP12K | سرو موتور 380 ولت 1.2 کیلووات 1000 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 27. LS-XML-FEP30AMK | سرو موتور 380 ولت 3 کیلووات 3000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 28. LS-XML-FFP55DMK | سرو موتور 380 ولت 5.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 180 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 29. LS-XML-FGP55DMK | سرو موتور 380 ولت 5.5 کیلووات 2000 دور، فلنج 220 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 30. LS-XML-FEP12K | سرو موتور 380 ولت 1.2 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 189 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی