محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
دسته محصولات
 1. سروو موتور CNC (26)
 2. سروو موتور 100 وات (6)
 3. سروو موتور 200 وات (5)
 4. سروو موتور 400 وات (7)
 5. سروو موتور 750 وات (3)
توان سروو موتور
دور سروو موتور
گشتاور سروو موتور
فلنج سروو موتور
قطر شفت خروجی
نوع انکودر سروو موتور
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

- سروو موتورهای پرمصرف

آیتم ها 1 از 30 تا 38 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. DORNA-60DNMA2-0D40DKAM | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت درنا چین
 2. DELTA-B2-ECMA-C20807 | سرو موتور 220 ولت 750 وات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 3. DORNA-60DNMA2-0D20DKAM | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت درنا چین
 4. LS-XML-FC10ANKE | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 5. DELTA-B2-ECMA-G21309-D22 | سرو موتور 220 ولت 900 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 6. DORNA-130DNMA2-0001BKAM | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1500 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 7. DELTA-B2-ECMA-C21010-D19 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 8. LS-XML-HB02AAHE | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 9. LS-XML-SC04ADKE | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 10. LS-XML-FB01ANKE | سرو موتور 220 ولت 100 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 11. DORNA-80DNMA2-0001DKAK | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت درنا چین
 12. DELTA-A2-ECMA-E21310 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 13. DELTA-B2-ECMA-C20602 | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 14. LS-XML-SE09MEKE | سرو موتور 220 ولت 900 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 15. LS-XML-SA01ACNE | سرو موتور 220 ولت 100 وات 3000 دور، فلنج 40 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 16. LS-XML-FB04ANKE | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 17. DELTA-B2-ECMA-E21310-D22 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 18. DELTA-B2-ECMA-C20604 | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 19. DELTA-B2-ECMA-C20401 | سرو موتور 220 ولت 100 وات 3000 دور، فلنج 40 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 20. LS-XML-FC08ANKE | سرو موتور 220 ولت 750 وات 3000 دور، فلنج 80 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 21. DELTA-B2-ECMA-G21309-D19 | سرو موتور 220 ولت 900 وات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 22. DORNA-130DNMA2-0001AKAM | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 1000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 23. DELTA-A2-ECMA-C21010 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 24. LS-XML-FB02ANKE | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 25. LS-XML-SB04ADKE | سرو موتور 220 ولت 400 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 26. DORNA-40DNMA2-0D10DIAK | سرو موتور 220 ولت 100 وات 3000 دور، فلنج 40 میلیمتر، ساخت درنا چین
 27. DORNA-130DNMA2-0001CKAM | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 2000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت درنا چین
 28. DELTA-B2-ECMA-C21010-D22 | سرو موتور 220 ولت 1 کیلووات 3000 دور، فلنج 100 میلیمتر، ساخت دلتا تایوان
 29. LS-XML-SB02ADKE | سرو موتور 220 ولت 200 وات 3000 دور، فلنج 60 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
 30. LS-XML-SE09AEKE | سرو موتور 220 ولت 900 وات 3000 دور، فلنج 130 میلیمتر، ساخت ال اس کره جنوبی
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 38 آیتم

 1. 1
 2. 2

فیلتر

مرتب سازی