محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
سایز فلنج استپ موتور
تعداد سیم استپ موتور
قطر شفت خروجی
قیمت

استپ موتور Promotor

16 آیتم

 1. PROMOTOR-86PH85 , استپ موتور پروموتور 85 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 8 سیم
 2. PROMOTOR-60PH28-D , استپ موتور پروموتور 28 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 3. PROMOTOR-57PH11 , استپ موتور پروموتور 11 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 4. PROMOTOR-110PH22 , استپ موتور پروموتور 220 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 5. PROMOTOR-60PH28 , استپ موتور پروموتور 28 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 6. PROMOTOR-42PH03 , استپ موتور پروموتور 3 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 7. PROMOTOR-86PH35 , استپ موتور پروموتور 35 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 8 سیم
 8. PROMOTOR-42PH05 , استپ موتور پروموتور 5 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 9. PROMOTOR-86PH65 , استپ موتور پروموتور 65 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 8 سیم
 10. PROMOTOR-57PH08 , استپ موتور پروموتور 8 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 11. PROMOTOR-57PH18 , استپ موتور پروموتور 18 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 12. PROMOTOR-110PH30 , استپ موتور پروموتور 300 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 13. PROMOTOR-86PH120 , استپ موتور پروموتور 120 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 8 سیم
 14. PROMOTOR-42PH04 , استپ موتور پروموتور 4 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
 15. PROMOTOR-86PH45 , استپ موتور پروموتور 45 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 8 سیم
 16. PROMOTOR-42PH08 , استپ موتور پروموتور 8 کیلوگرم-سانتیمتر، استپ موتور دو فاز، 4 سیم
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

16 آیتم

فیلتر

مرتب سازی