شرکت هوشمند سازان حرکت
روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17 09351182424 - 88820309 - 58693000

SELET , سلت

مشاهده به صورت مشبک لیست

3 آیتم ها

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. SELET-SI.1.40.BZ.150.OCP-2-C5R-6
  انکودر زاویه نسبی 150 پالس سلت
  ‎4,496,000 تومان
 2. SELET-SI.1.40.BS.100.OCP-2-C5R-6
  انکودر زاویه نسبی 100 پالس سلت
  ‎4,496,000 تومان
 3. SELET-SI.1.40.BS.20.OCP-2-C5R-6
  انکودر زاویه نسبی 20 پالس سلت
  ‎4,496,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

3 آیتم ها

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی