محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

Shop by brand 'KORMAS , کرماس'


KORMAS , کرماس

آیتم ها 1 از 12 تا 98 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KORMAS-67114413 , موتور دیسی 12 ولت 1240 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114413 , موتور دیسی 12 ولت 1240 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114413 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 1240 دور بر دقیقه ، 1/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 2. KORMAS-67114414 , موتور دیسی 24 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114414 , موتور دیسی 24 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114414 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 1250 دور بر دقیقه ، 1/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 3. KORMAS-67114421 , موتور دیسی 12 ولت 2430 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114421 , موتور دیسی 12 ولت 2430 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114421 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2430 دور بر دقیقه ، 1/8 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 4. KORMAS-67114419 , موتور دیسی 24 ولت 2450 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114419 , موتور دیسی 24 ولت 2450 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114419 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 2450 دور بر دقیقه ، 1/9 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 5. KORMAS-67114403 , موتور دیسی 12 ولت 1230 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114403 , موتور دیسی 12 ولت 1230 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114403 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 1230 دور بر دقیقه ، 2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 6. KORMAS-67114405 , موتور دیسی 24 ولت 1240 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114405 , موتور دیسی 24 ولت 1240 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114405 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 1240 دور بر دقیقه ، 2/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 7. KORMAS-67114401 , موتور دیسی 12 ولت 1200 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114401 , موتور دیسی 12 ولت 1200 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114401 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 1200 دور بر دقیقه ، 3/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎10,800,000ریال
 8. KORMAS-67114406 , موتور دیسی 24 ولت 1200 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114406 , موتور دیسی 24 ولت 1200 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114406 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 1200 دور بر دقیقه ، 3/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎10,800,000ریال
 9. KORMAS-67114316 , موتور دیسی 12 ولت 2300 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114316 , موتور دیسی 12 ولت 2300 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114316 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2300 دور بر دقیقه ، 3/8 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎10,800,000ریال
 10. KORMAS-67114322 , موتور دیسی 24 ولت 2300 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114322 , موتور دیسی 24 ولت 2300 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114322 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 2300 دور بر دقیقه ، 4 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎11,300,000ریال
 11. KORMAS-67114402 , موتور دیسی 12 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114402 , موتور دیسی 12 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114402 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 1250 دور بر دقیقه ، 3/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎10,800,000ریال
 12. KORMAS-67114408 , موتور دیسی 24 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114408 , موتور دیسی 24 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114408 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 1250 دور بر دقیقه ، 3/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎12,000,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 98 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5