محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

Shop by brand 'KORMAS , کرماس'


KORMAS , کرماس

126 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KORMAS-62212401 , موتور دیسی 12 ولت 3100 دور بر دقیقه

  KORMAS-62212401 , موتور دیسی 12 ولت 3100 دور بر دقیقه

  KORMAS-62212401 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 3100 دور بر دقیقه ، 1/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 2. KORMAS-62212402 , موتور دیسی 24 ولت 3100 دور بر دقیقه

  KORMAS-62212402 , موتور دیسی 24 ولت 3100 دور بر دقیقه

  KORMAS-62212402 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3100 دور بر دقیقه ، 1/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 3. KORMAS-67113111 , موتور دیسی 12 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113111 , موتور دیسی 12 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113111 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 4000 دور بر دقیقه ، 1/2 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 4. KORMAS-67113112 , موتور دیسی 24 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113112 , موتور دیسی 24 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113112 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 4000 دور بر دقیقه ، 1/2 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 5. KORMAS-67113120 , موتور دیسی 24 ولت 3700 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113120 , موتور دیسی 24 ولت 3700 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113120 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3700 دور بر دقیقه ، 1/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 6. KORMAS-67113207 , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113207 , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113207 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 1/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 7. KORMAS-67114413 , موتور دیسی 12 ولت 1240 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114413 , موتور دیسی 12 ولت 1240 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114413 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 1240 دور بر دقیقه ، 1/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 8. KORMAS-67114414 , موتور دیسی 24 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114414 , موتور دیسی 24 ولت 1250 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114414 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 1250 دور بر دقیقه ، 1/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 9. KORMAS-67114421 , موتور دیسی 12 ولت 2430 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114421 , موتور دیسی 12 ولت 2430 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114421 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2430 دور بر دقیقه ، 1/8 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 10. KORMAS-67114419 , موتور دیسی 24 ولت 2450 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114419 , موتور دیسی 24 ولت 2450 دور بر دقیقه

  KORMAS-67114419 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 2450 دور بر دقیقه ، 1/9 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎9,900,000ریال
 11. KORMAS-67113121 , موتور دیسی 24 ولت 5000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113121 , موتور دیسی 24 ولت 5000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113121 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 5000 دور بر دقیقه ، 1/7 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 12. KORMAS-65123802 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123802 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123802 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3800 دور بر دقیقه ، 4/3 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال

126 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5