محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

Shop by brand 'SPG , اس پی جی'


SPG , اس پی جی

آیتم ها 1 از 12 تا 1928 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B , موتور ایسی 15 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B , موتور ایسی 15 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 80 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,750,000ریال
 2. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B , موتور ایسی 15 وات 6/7 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B , موتور ایسی 15 وات 6/7 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6/7 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,440,000ریال
 3. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B , موتور ایسی 15 وات 67 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B , موتور ایسی 15 وات 67 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 67 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,750,000ریال
 4. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B , موتور ایسی 15 وات 6 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B , موتور ایسی 15 وات 6 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,440,000ریال
 5. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B , موتور ایسی 15 وات 60 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B , موتور ایسی 15 وات 60 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 60 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 6. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B , موتور ایسی 15 وات 48 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B , موتور ایسی 15 وات 48 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 48 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 7. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA3.6B , موتور ایسی 15 وات 333/3 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA3.6B , موتور ایسی 15 وات 333/3 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA3.6B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 333/3 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,750,000ریال
 8. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA30B , موتور ایسی 15 وات 40 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA30B , موتور ایسی 15 وات 40 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA30B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 40 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 9. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA36B , موتور ایسی 15 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA36B , موتور ایسی 15 وات 33/3 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA36B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 33/3 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 10. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA3B , موتور ایسی 15 وات 400 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA3B , موتور ایسی 15 وات 400 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA3B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 400 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,750,000ریال
 11. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA40B , موتور ایسی 15 وات 30 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA40B , موتور ایسی 15 وات 30 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA40B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 30 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 12. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA50B , موتور ایسی 15 وات 24 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA50B , موتور ایسی 15 وات 24 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA50B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 24 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,440,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 1928 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5