محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

Shop by brand 'SPG , اس پی جی'


SPG , اس پی جی

2914 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B , موتور ایسی 15 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B , موتور ایسی 15 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 80 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,750,000ریال
 2. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B1 , موتور ایسی 15 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B1 , موتور ایسی 15 وات 80 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA15B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 80 دور بر دقیقه بیشتر بدانید

  قیمت عادی: ‎12,430,000ریال

  قیمت ویژه ‎11,700,000ریال

 3. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B , موتور ایسی 15 وات 6/7 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B , موتور ایسی 15 وات 6/7 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6/7 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,440,000ریال
 4. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B1 , موتور ایسی 15 وات 6/7 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B1 , موتور ایسی 15 وات 6/7 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA180B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6/7 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,770,000ریال
 5. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B , موتور ایسی 15 وات 67 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B , موتور ایسی 15 وات 67 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 67 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎11,750,000ریال
 6. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B1 , موتور ایسی 15 وات 67 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B1 , موتور ایسی 15 وات 67 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA18B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 67 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 7. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B , موتور ایسی 15 وات 6 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B , موتور ایسی 15 وات 6 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,440,000ریال
 8. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B1 , موتور ایسی 15 وات 6 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B1 , موتور ایسی 15 وات 6 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA200B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 6 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,770,000ریال
 9. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B , موتور ایسی 15 وات 60 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B , موتور ایسی 15 وات 60 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 60 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 10. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B1 , موتور ایسی 15 وات 60 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B1 , موتور ایسی 15 وات 60 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA20B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 60 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,100,000ریال
 11. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B , موتور ایسی 15 وات 48 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B , موتور ایسی 15 وات 48 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 48 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎12,430,000ریال
 12. SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B1 , موتور ایسی 15 وات 48 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B1 , موتور ایسی 15 وات 48 دور بر دقیقه

  SPG-S7I15GXCE;SPG-S7KA25B1 موتور ایسی آسنکرون القایی ، 15 وات ، 220 ولت تکفاز ، 48 دور بر دقیقه بیشتر بدانید
  ‎13,100,000ریال

2914 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5