محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط

آیتم ها 1 از 12 تا 56 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. GGM-K12-4096-ND1230H1 , موتور دیسی 13 ولت 2150 دور بر دقیقه

  GGM-K12-4096-ND1230H1 , موتور دیسی 13 ولت 2150 دور بر دقیقه

  GGM-K12-4096-ND1230H1 مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 13 ولت ، 2150 دور بر دقیقه ، 2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 2. SPG-RM55BMT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BMT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2510 دور بر دقیقه ، 2/24 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎4,710,000ریال
 3. SPG-RM55BBT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BBT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2510 دور بر دقیقه ، 2/24 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎4,710,000ریال
 4. SPG-RM53BMT , موتور دیسی 24 ولت 2930 دور بر دقیقه

  SPG-RM53BMT , موتور دیسی 24 ولت 2930 دور بر دقیقه

  SPG-RM53BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2930 دور بر دقیقه ، 1/53 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎4,710,000ریال
 5. SPG-RM53BBT , موتور دیسی 24 ولت 2930 دور بر دقیقه

  SPG-RM53BBT , موتور دیسی 24 ولت 2930 دور بر دقیقه

  SPG-RM53BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2930 دور بر دقیقه ، 1/53 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎4,710,000ریال
 6. SPG-S6D06-90A , موتور دیسی 90 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-90A , موتور دیسی 90 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-90A موتور دیسی بدون گیربکس ، 90 ولت ، 2800 دور بر دقیقه ، 0/21 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,040,000ریال
 7. SPG-S6D06-24A , موتور دیسی 24 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-24A , موتور دیسی 24 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-24A موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 2950 دور بر دقیقه ، 0/2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,040,000ریال
 8. SPG-S6D06-12A , موتور دیسی 12 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-12A , موتور دیسی 12 ولت 2800 دور بر دقیقه

  SPG-S6D06-12A موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2800 دور بر دقیقه ، 0/21 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,040,000ریال
 9. SPG-S6D15-90A , موتور دیسی 90 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-90A , موتور دیسی 90 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-90A موتور دیسی بدون گیربکس ، 90 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 10. SPG-S6D15-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-24A موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 11. SPG-S6D15-12A , موتور دیسی 12 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-12A , موتور دیسی 12 ولت 2950 دور بر دقیقه

  SPG-S6D15-12A موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 2950 دور بر دقیقه ، 0/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال
 12. SPG-S6D10-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-24A , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  SPG-S6D10-24A موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3000 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎5,370,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 56 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5