محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت
دور خروجی RPM
ولتاژ V
گشتاور نامی kg-cm
توان نامی Watt

آیتم ها 1 از 12 تا 471 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. ZHENG-ZGA25RP-12V-600RPM , موتور دیسی 12 ولت 600 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-600RPM , موتور دیسی 12 ولت 600 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-600RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 600 دور بر دقیقه ، 0/3 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎1,575,000ریال
 2. ZHENG-ZGA28RO-12V-200RPM , موتور دیسی 12 ولت 200 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-200RPM , موتور دیسی 12 ولت 200 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-200RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 200 دور بر دقیقه ، 0/7 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎1,755,000ریال
 3. GGM-KWC-1500-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 220 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-1500-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 220 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-1500-ED3657U2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 220 دور بر دقیقه ، 4 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,100,000ریال
 4. GGM-KWC-1500-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 220 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-1500-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 220 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-1500-ED3657U1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 220 دور بر دقیقه ، 4 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,100,000ریال
 5. ZHENG-ZGA37FH-12V-800RPM , موتور دیسی 12 ولت 800 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-800RPM , موتور دیسی 12 ولت 800 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-800RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 800 دور بر دقیقه ، 0/8 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 6. ZHENG-ZGA37FH-12V-600RPM , موتور دیسی 12 ولت 600 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-600RPM , موتور دیسی 12 ولت 600 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-600RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 600 دور بر دقیقه ، 1/2 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 7. ZHENG-ZGA37FH-12V-450RPM , موتور دیسی 12 ولت 450 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-450RPM , موتور دیسی 12 ولت 450 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-450RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 450 دور بر دقیقه ، 1/6 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 8. ZHENG-ZGA37FH-12V-300RPM , موتور دیسی 12 ولت 300 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-300RPM , موتور دیسی 12 ولت 300 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-300RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 300 دور بر دقیقه ، 2/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 9. ZHENG-ZGA37FH-12V-200RPM , موتور دیسی 12 ولت 200 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-200RPM , موتور دیسی 12 ولت 200 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-200RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 200 دور بر دقیقه ، 4 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 10. ZHENG-ZGA42FM-12V-550RPM , موتور دیسی 12 ولت 550 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-550RPM , موتور دیسی 12 ولت 550 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-550RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 550 دور بر دقیقه ، 1/5 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,450,000ریال
 11. ZHENG-ZGA42FM-12V-250RPM , موتور دیسی 12 ولت 250 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-250RPM , موتور دیسی 12 ولت 250 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-250RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 250 دور بر دقیقه ، 4 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,450,000ریال
 12. GGM-KGC-2430-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 900 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-2430-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 900 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-2430-KD3448S2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 900 دور بر دقیقه ، 0/32 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,950,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 471 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی