محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

آیتم ها 1 از 12 تا 1141 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. ZHENG-ZGA37FH-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-30RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 30 دور بر دقیقه ، 20 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 2. ZHENG-ZGA37FH-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-5RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 5 دور بر دقیقه ، 25 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,300,000ریال
 3. ZHENG-ZGA42FM-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-30RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 30 دور بر دقیقه ، 22 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,450,000ریال
 4. ZHENG-ZGA42FM-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA42FM-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 25 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,450,000ریال
 5. ZHENG-ZGB102-RH-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGB102-RH-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGB102-RH-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 35 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎2,700,000ریال
 6. ZHENG-ZGA60FM-12V-40RPM , موتور دیسی 12 ولت 40 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-40RPM , موتور دیسی 12 ولت 40 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-40RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 40 دور بر دقیقه ، 20 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,250,000ریال
 7. ZHENG-ZGA60FM-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-30RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 30 دور بر دقیقه ، 25 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,250,000ریال
 8. ZHENG-ZGA60FM-12V-20RPM , موتور دیسی 12 ولت 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-20RPM , موتور دیسی 12 ولت 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-20RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 20 دور بر دقیقه ، 35 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,250,000ریال
 9. ZHENG-ZGA60FM-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA60FM-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 45 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,250,000ریال
 10. VALEO-53436132 , موتور دیسی 24 ولت 60 دور بر دقیقه

  VALEO-53436132 , موتور دیسی 24 ولت 60 دور بر دقیقه

  VALEO-53436132 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 60 دور بر دقیقه ، 20 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 11. VALEO-53436032 , موتور دیسی 24 ولت 40 دور بر دقیقه

  VALEO-53436032 , موتور دیسی 24 ولت 40 دور بر دقیقه

  VALEO-53436032 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 40 دور بر دقیقه ، 30 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,500,000ریال
 12. ZHENG-ZGB102-FGG-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGB102-FGG-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGB102-FGG-12V-50RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 50 دور بر دقیقه ، 25 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,600,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 1141 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5