محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال5500000
  ریال24520000
دور خروجی RPM
 1. 11RPM
  5000RPM
ولتاژ V
 1. 12
  24
گشتاور نامی kg-cm
 1. 1
  30
توان نامی Watt
 1. 35
  110
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (61)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (61)
نوع شفت
 1. شفت (61)
نوع شفت پشت
 1. شفت (8)

آیتم ها 1 از 12 تا 61 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KORMAS-65123802 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123802 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123802 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3800 دور بر دقیقه ، 4/3 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 2. KORMAS-67113121 , موتور دیسی 24 ولت 5000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113121 , موتور دیسی 24 ولت 5000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113121 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 5000 دور بر دقیقه ، 1/7 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 3. KORMAS-67113112 , موتور دیسی 24 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113112 , موتور دیسی 24 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113112 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 4000 دور بر دقیقه ، 1/2 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 4. KORMAS-67113111 , موتور دیسی 12 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113111 , موتور دیسی 12 ولت 4000 دور بر دقیقه

  KORMAS-67113111 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 4000 دور بر دقیقه ، 1/2 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,500,000ریال
 5. KORMAS-65123804 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123804 , موتور دیسی 24 ولت 3800 دور بر دقیقه

  KORMAS-65123804 موتور دیسی بدون گیربکس ، 24 ولت ، 3800 دور بر دقیقه ، 4/6 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 6. SPG-RA61B75R , موتور دیسی 24 ولت 49 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B75R , موتور دیسی 24 ولت 49 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B75R موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 49 دور بر دقیقه ، 30 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 7. SPG-RA61B50R , موتور دیسی 24 ولت 74 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B50R , موتور دیسی 24 ولت 74 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B50R موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 74 دور بر دقیقه ، 28 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 8. SPG-RA61B38R , موتور دیسی 24 ولت 97 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B38R , موتور دیسی 24 ولت 97 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B38R موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 97 دور بر دقیقه ، 24 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 9. SPG-RA61B24R , موتور دیسی 24 ولت 154 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B24R , موتور دیسی 24 ولت 154 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B24R موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 154 دور بر دقیقه ، 19 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 10. SPG-RA61B15R , موتور دیسی 24 ولت 247 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B15R , موتور دیسی 24 ولت 247 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B15R موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 247 دور بر دقیقه ، 13 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 11. SPG-RA61B10R , موتور دیسی 24 ولت 370 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B10R , موتور دیسی 24 ولت 370 دور بر دقیقه

  SPG-RA61B10R موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 370 دور بر دقیقه ، 10/5 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎12,100,000ریال
 12. SPG-S6D35-24A(OA80);SPG-S6DA18B , موتور دیسی 24 ولت 158/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6D35-24A(OA80);SPG-S6DA18B , موتور دیسی 24 ولت 158/3 دور بر دقیقه

  SPG-S6D35-24A(OA80);SPG-S6DA18B موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 158/3 دور بر دقیقه ، 17/52 کیلوگرم-سانتیمتر شفت پشت بیشتر بدانید
  ‎21,490,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 61 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5