محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

دانلود کاتالوگ موتور DC

دانلود کاتالوگ موتور DC و درایور موتور DC برند GGM جی جی ام

نام فایلحجم فایلتاریخ
dc motor 2,221 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
dc_kgu 237 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
dc_kgy 354 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
planetary 7,752 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ

 موتور DC و درایور موتور DC برند 

H2M اچ تو ام

نام فایلحجم فایلتاریخ
AMD10 User's Manual 878 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
MD10-User-Manual 613 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
MDC20 User Guid 1,336 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
PMD30 User's Manual 625 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
PMD60A User's Manual 808 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
PMD90-Catalogue 1,040 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ

 موتور DC و درایور موتور DC برند 

Kormas کورماس

نام فایلحجم فایلتاریخ
endustri_2016 22,420 کیلوبایت بارگذاری نشده دانلود
otomotiv_2016 24,475 کیلوبایت بارگذاری نشده دانلود

دانلود کاتالوگ

 موتور DC و درایور موتور DC برند 

Nostop نو استاپ

نام فایلحجم فایلتاریخ
Nostop Geared Motors 19,415 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ

 موتور DC و درایور موتور DC برند 

SPG اس پی جی

نام فایلحجم فایلتاریخ
[01_S6D SERIES [6-10W 431 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[02_S6D SERIES [15W 381 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[03_S8D SERIES [25-40W 573 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[04_S9D SERIES DC [40W 502 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[05_S9D SERIES [60-120W 693 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[06_S9D SERIES [150W 702 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[07_S9D SERIES [200W 372 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
[08_S9D SERIES [300W 466 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
13_OPTION 1,145 کیلوبایت 27 شهریور 1398
دانلود
[Brake_S8D SERIES [40W 282 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
DUAL GEAR-HEAD DC M 470 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RA61 298 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RM3 284 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RM4 236 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RM5 235 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RS3 282 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RS4 311 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
RS5 345 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
SG 343 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ

 موتور DC و درایور موتور DC برند 

ZD-Motor زد دی موتور

نام فایلحجم فایلتاریخ
Z4D30-24GN-19.5S&4GN200K 147 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود

دانلود کاتالوگ

 موتور DC و درایور موتور DC برند 

Zheng ژنگ

نام فایلحجم فایلتاریخ
ZGA60FM12V500RPM 78 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود
Zheng Total Catalogue 16,188 کیلوبایت 27 شهریور 1398 دانلود