محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال1550000
  ریال9000000
دور خروجی RPM
 1. 1RPM
  10RPM
ولتاژ V
 1. 12
  24
گشتاور نامی kg-cm
 1. 5
  345
توان نامی Watt
 1. 11
  30
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (37)
 2. نود درجه (7)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (44)
نوع اتصال
 1. فلنج (40)
نوع شفت
 1. شفت (44)

Items 1 to 12 of 44 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. ZHENG-ZWL-FP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,550,000ریال
 2. ZHENG-ZGA25RP-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-5RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 5 دور بر دقیقه ، 5 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 3. ZHENG-ZGA25RP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA25RP-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 5/5 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,575,000ریال
 4. ZHENG-ZWL-FP-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-5RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 5 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,750,000ریال
 5. ZHENG-ZGA28RO-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA28RO-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 8 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,755,000ریال
 6. GGM-KGC-30-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 9 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-30-KD3448S2 , موتور دیسی 24 ولت 9 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-30-KD3448S2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 9 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,000,000ریال
 7. GGM-KGC-30-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 9 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-30-KD3448S1 , موتور دیسی 12 ولت 9 دور بر دقیقه

  GGM-KGC-30-KD3448S1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 9 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,000,000ریال
 8. GGM-KWC-50-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5/2 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,100,000ریال
 9. GGM-KWC-50-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 5/2 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-50-ED3657U1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 5/2 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,100,000ریال
 10. GGM-KWC-25-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 3/6 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-25-ED3657U2 , موتور دیسی 24 ولت 3/6 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-25-ED3657U2 مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 3/6 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,100,000ریال
 11. GGM-KWC-25-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 3/6 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-25-ED3657U1 , موتور دیسی 12 ولت 3/6 دور بر دقیقه

  GGM-KWC-25-ED3657U1 مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 3/6 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,100,000ریال
 12. ZHENG-ZGA37FH-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-5RPM , موتور دیسی 12 ولت 5 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZGA37FH-12V-5RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 5 دور بر دقیقه ، 25 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎2,300,000ریال

Items 1 to 12 of 44 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4