محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال1200000
  ریال7390000
دور خروجی RPM
 1. 3000RPM
  8120RPM
ولتاژ V
 1. 12
  90
گشتاور نامی kg-cm
 1. 0
  5
توان نامی Watt
 1. 6
  110
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (5)
نوع گیربکس موتور
 1. بدون گیربکس (41)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (41)
نوع اتصال
 1. بدنه (8)
 2. فلنج (33)
نوع شفت
 1. شفت (43)
نوع شفت پشت
 1. شفت (2)

آیتم ها 1 از 12 تا 43 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. NoName-RS-775SF , موتور دیسی 24 ولت 4860 دور بر دقیقه

  NoName-RS-775SF , موتور دیسی 24 ولت 4860 دور بر دقیقه

  NoName-RS-775SF مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4860 دور بر دقیقه ، 0/512 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎1,200,000ریال
 2. NoName-RS-750SF , موتور دیسی 12 ولت 6370 دور بر دقیقه

  NoName-RS-750SF , موتور دیسی 12 ولت 6370 دور بر دقیقه

  NoName-RS-750SF مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 6370 دور بر دقیقه ، 0/529 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎1,200,000ریال
 3. SPG-RM46BMT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BMT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4101 دور بر دقیقه ، 0/68 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 4. SPG-RM46BBT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BBT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4101 دور بر دقیقه ، 0/68 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 5. SPG-RM45BMT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BMT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5440 دور بر دقیقه ، 0/49 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 6. SPG-RM45BBT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BBT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5440 دور بر دقیقه ، 0/49 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 7. SPG-RM44BMT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BMT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5111 دور بر دقیقه ، 0/43 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 8. SPG-RM44BBT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BBT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5111 دور بر دقیقه ، 0/43 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 9. SPG-RM43BMT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BMT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4486 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 10. SPG-RM43BBT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BBT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4486 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 11. SPG-RM42BMT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BMT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5497 دور بر دقیقه ، 0/16 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال
 12. SPG-RM42BBT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BBT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5497 دور بر دقیقه ، 0/16 کیلوگرم-سانتیمتر بیشتر بدانید
  ‎3,700,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 43 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4