محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

اشتراک در خبرخوان

موتور DC دیسی

Items 1 to 12 of 2196 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. BUHLER-1.13.018.105 , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  BUHLER-1.13.018.105 , موتور دیسی 24 ولت 3000 دور بر دقیقه

  BUHLER-1.13.018.105 موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 3000 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. MABUCHI-RF-330TA , موتور دیسی 6 ولت 9000 دور بر دقیقه

  MABUCHI-RF-330TA , موتور دیسی 6 ولت 9000 دور بر دقیقه

  MABUCHI-RF-330TA مینی موتور دیسی ، 6 ولت ، 9000 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. BUHLER-1.13.018.109.00 , موتور دیسی 12 ولت 3900 دور بر دقیقه

  BUHLER-1.13.018.109.00 , موتور دیسی 12 ولت 3900 دور بر دقیقه

  BUHLER-1.13.018.109.00 موتور دیسی بدون گیربکس ، 12 ولت ، 3900 دور بر دقیقه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. NoName-RS-750SF , موتور دیسی 12 ولت 6370 دور بر دقیقه

  NoName-RS-750SF , موتور دیسی 12 ولت 6370 دور بر دقیقه

  NoName-RS-750SF مینی موتور دیسی ، 12 ولت ، 6370 دور بر دقیقه ، 0/529 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,200,000ریال
 5. NoName-RS-775SF , موتور دیسی 24 ولت 4860 دور بر دقیقه

  NoName-RS-775SF , موتور دیسی 24 ولت 4860 دور بر دقیقه

  NoName-RS-775SF مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4860 دور بر دقیقه ، 0/512 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,200,000ریال
 6. NOSTOP-37GB540-15213-23.3 , موتور دیسی 24 ولت 150 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-23.3 , موتور دیسی 24 ولت 150 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-23.3 مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 150 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,300,000ریال
 7. NOSTOP-37GB540-15213-110 , موتور دیسی 24 ولت 30 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-110 , موتور دیسی 24 ولت 30 دور بر دقیقه

  NOSTOP-37GB540-15213-110 مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 24 ولت ، 30 دور بر دقیقه ، 12 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,350,000ریال
 8. ZHENG-ZWL-FP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-10RPM , موتور دیسی 12 ولت 10 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-10RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 10 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,550,000ریال
 9. ZHENG-ZWL-FP-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-50RPM , موتور دیسی 12 ولت 50 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-50RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 50 دور بر دقیقه ، 3 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,550,000ریال
 10. ZHENG-ZWL-FP-12V-120RPM , موتور دیسی 12 ولت 120 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-120RPM , موتور دیسی 12 ولت 120 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-120RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 120 دور بر دقیقه ، 1 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,550,000ریال
 11. ZHENG-ZWL-FP-12V-20RPM , موتور دیسی 12 ولت 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-20RPM , موتور دیسی 12 ولت 20 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-20RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 20 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,550,000ریال
 12. ZHENG-ZWL-FP-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-30RPM , موتور دیسی 12 ولت 30 دور بر دقیقه

  ZHENG-ZWL-FP-12V-30RPM مینی موتور دیسی گیربکس دار ، 12 ولت ، 30 دور بر دقیقه ، 6 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎1,550,000ریال

Items 1 to 12 of 2196 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5