محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال3700000
  ریال4710000
دور خروجی RPM
 1. 2510RPM
  8120RPM
گشتاور نامی kg-cm
 1. 0
  3
توان نامی Watt
 1. 6
  22
نوع گیربکس موتور
 1. بدون گیربکس (26)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (26)
نوع اتصال
 1. فلنج (26)
نوع شفت
 1. شفت (26)
کارخانه سازنده
 1. SPG , اس پی جی (26)

مینی موتور دیسی

Items 1 to 12 of 26 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. SPG-RM44BMT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BMT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5111 دور بر دقیقه ، 0/43 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 2. SPG-RM33BBT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BBT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 6550 دور بر دقیقه ، 0/14 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 3. SPG-RM43BMT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BMT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4486 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 4. SPG-RM32BBT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BBT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5800 دور بر دقیقه ، 0/11 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 5. SPG-RM42BMT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BMT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5497 دور بر دقیقه ، 0/16 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 6. SPG-RM46BBT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BBT , موتور دیسی 24 ولت 4101 دور بر دقیقه

  SPG-RM46BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4101 دور بر دقیقه ، 0/68 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 7. SPG-RM34BMT , موتور دیسی 24 ولت 8120 دور بر دقیقه

  SPG-RM34BMT , موتور دیسی 24 ولت 8120 دور بر دقیقه

  SPG-RM34BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 8120 دور بر دقیقه ، 0/18 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 8. SPG-RM45BBT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BBT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5440 دور بر دقیقه ، 0/49 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 9. SPG-RM33BMT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BMT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 6550 دور بر دقیقه ، 0/14 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 10. SPG-RM44BBT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BBT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5111 دور بر دقیقه ، 0/43 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 11. SPG-RM32BMT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BMT , موتور دیسی 24 ولت 5800 دور بر دقیقه

  SPG-RM32BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5800 دور بر دقیقه ، 0/11 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 12. SPG-RM43BBT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BBT , موتور دیسی 24 ولت 4486 دور بر دقیقه

  SPG-RM43BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 4486 دور بر دقیقه ، 0/33 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال

Items 1 to 12 of 26 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3