محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال4710000
دور خروجی RPM
 1. 2510RPM
  9000RPM
ولتاژ V
 1. 6
  24
گشتاور نامی kg-cm
 1. 0
  3
توان نامی Watt
 1. 6
  22
نوع گیربکس موتور
 1. بدون گیربکس (26)
سری/سایز فلنج موتور
 1. بدون استاندارد (26)
نوع اتصال
 1. فلنج (26)
نوع شفت
 1. شفت (27)
کارخانه سازنده
 1. SPG , اس پی جی (26)

مینی موتور دیسی

Items 13 to 24 of 27 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. SPG-RM42BBT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BBT , موتور دیسی 24 ولت 5497 دور بر دقیقه

  SPG-RM42BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5497 دور بر دقیقه ، 0/16 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 2. SPG-RM45BMT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BMT , موتور دیسی 24 ولت 5440 دور بر دقیقه

  SPG-RM45BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5440 دور بر دقیقه ، 0/49 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 3. SPG-RM34BBT , موتور دیسی 24 ولت 8120 دور بر دقیقه

  SPG-RM34BBT , موتور دیسی 24 ولت 8120 دور بر دقیقه

  SPG-RM34BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 8120 دور بر دقیقه ، 0/18 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 4. SPG-RM44BMT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BMT , موتور دیسی 24 ولت 5111 دور بر دقیقه

  SPG-RM44BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 5111 دور بر دقیقه ، 0/43 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 5. SPG-RM33BBT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BBT , موتور دیسی 24 ولت 6550 دور بر دقیقه

  SPG-RM33BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 6550 دور بر دقیقه ، 0/14 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎3,700,000ریال
 6. SPG-RM55BMT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BMT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2510 دور بر دقیقه ، 2/24 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال
 7. SPG-RM51BBT , موتور دیسی 24 ولت 3725 دور بر دقیقه

  SPG-RM51BBT , موتور دیسی 24 ولت 3725 دور بر دقیقه

  SPG-RM51BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 3725 دور بر دقیقه ، 0/58 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال
 8. SPG-RM54BMT , موتور دیسی 24 ولت 3180 دور بر دقیقه

  SPG-RM54BMT , موتور دیسی 24 ولت 3180 دور بر دقیقه

  SPG-RM54BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 3180 دور بر دقیقه ، 1/84 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال
 9. SPG-RM53BMT , موتور دیسی 24 ولت 2930 دور بر دقیقه

  SPG-RM53BMT , موتور دیسی 24 ولت 2930 دور بر دقیقه

  SPG-RM53BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2930 دور بر دقیقه ، 1/53 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال
 10. SPG-RM52BMT , موتور دیسی 24 ولت 3595 دور بر دقیقه

  SPG-RM52BMT , موتور دیسی 24 ولت 3595 دور بر دقیقه

  SPG-RM52BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 3595 دور بر دقیقه ، 0/92 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال
 11. SPG-RM51BMT , موتور دیسی 24 ولت 3725 دور بر دقیقه

  SPG-RM51BMT , موتور دیسی 24 ولت 3725 دور بر دقیقه

  SPG-RM51BMT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 3725 دور بر دقیقه ، 0/58 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال
 12. SPG-RM55BBT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BBT , موتور دیسی 24 ولت 2510 دور بر دقیقه

  SPG-RM55BBT مینی موتور دیسی ، 24 ولت ، 2510 دور بر دقیقه ، 2/24 کیلوگرم-سانتیمتر اطلاعات بیشتر
  ‎4,710,000ریال

Items 13 to 24 of 27 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3