محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
ولتاژ کاری
قطر شفت خروجی
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

- موتور گیربکس شافت مستقیم سه فاز

آیتم ها 1 از 30 تا 584 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. SPG-S9I90GTHCE;SPG-S9KC15BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 90 وات 90 دور بر دقیقه
 2. SPG-S9I40GTHCE;SPG-S9KB30B1H , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 40 وات 41/6 دور بر دقیقه
 3. SPG-S9I150GSCE;SPG-S9KH100B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 150 وات 12/5 دور بر دقیقه
 4. SPG-S9I90GTHCE;SPG-S9KC36BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 90 وات 37/5 دور بر دقیقه
 5. SPG-S9I40GTHCE;SPG-S9KB7.5B1H , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 40 وات 166/6 دور بر دقیقه
 6. SPG-S9I150GSCE;SPG-S9KH5B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 150 وات 250 دور بر دقیقه
 7. SPG-S9I90GTHCE;SPG-S9KC9BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 90 وات 150 دور بر دقیقه
 8. SPG-S9I60GSHCE;SPG-S9KC150BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 60 وات 8/6 دور بر دقیقه
 9. SPG-S9I150GTCE;SPG-S9KH25B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 150 وات 52 دور بر دقیقه
 10. TAILI-5IK120GU-YF;5GU-150K, موتور گیربکس 120 وات سه فاز 9 دور بر دقیقه
 11. SPG-S9I60GSHCE;SPG-S9KC6BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 60 وات 216/6 دور بر دقیقه
 12. SPG-S9I60GSHCE;SPG-S9KC30BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 60 وات 43/3 دور بر دقیقه
 13. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH150B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 8/3 دور بر دقیقه
 14. TAILI-5IK140GU-YF;5GU-30K, موتور گیربکس 140 وات سه فاز 43 دور بر دقیقه
 15. SPG-S9I60GTHCE;SPG-S9KC120BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 60 وات 11/2 دور بر دقیقه
 16. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH75B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 16/6 دور بر دقیقه
 17. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA3B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 416/6 دور بر دقیقه
 18. TAILI-5IK40GN-YF;5GN-7.5K, موتور گیربکس 40 وات سه فاز 173 دور بر دقیقه
 19. SPG-S9I60GTHCE;SPG-S9KC3.6BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 60 وات 375 دور بر دقیقه
 20. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH3B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 433/3 دور بر دقیقه
 21. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA7.5B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 166/6 دور بر دقیقه
 22. TAILI-5IK90GU-YF;5GU-150K, موتور گیربکس 90 وات سه فاز 9 دور بر دقیقه
 23. SPG-S9I60GTHCE;SPG-S9KC6BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 60 وات 225 دور بر دقیقه
 24. SPG-S9I40GSHCE;SPG-S9KB150BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 40 وات 8/6 دور بر دقیقه
 25. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA15B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 83/3 دور بر دقیقه
 26. TAILI-6IK180GU-YF;6GU-30K, موتور گیربکس 180 وات سه فاز 43 دور بر دقیقه
 27. SPG-S9I90GSHCE;SPG-S9KC120BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 90 وات 10/8 دور بر دقیقه
 28. SPG-S9I40GSHCE;SPG-S9KB30B1H , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 40 وات 43/3 دور بر دقیقه
 29. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA30B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 41/6 دور بر دقیقه
 30. TAILI-6IK250GU-YF;6GU-7.5K, موتور گیربکس 250 وات سه فاز 173 دور بر دقیقه
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 584 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی