محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

الکتروموتور Stream

محصولات 1 تا 30 از 66 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3

 1. STREAM-Y2-200L1-6, الکتروموتور سه فاز چینی18.5 کیلووات،900 دور، پایه دار
 2. STREAM-Y200L1-6, الکتروموتور سه فاز چینی18.5 کیلووات،900 دور، پایه دار
 3. STREAM-Y2-180L-6, الکتروموتور سه فاز چینی15 کیلووات،900 دور، پایه دار
 4. STREAM-Y2-180M-4, الکتروموتور سه فاز چینی18.5 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 5. STREAM-Y180M-4, الکتروموتور سه فاز چینی18.5 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 6. STREAM-Y180L-6, الکتروموتور سه فاز چینی15 کیلووات،900 دور، پایه دار
 7. STREAM-Y2-160L-2, الکتروموتور سه فاز چینی18.5 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 8. STREAM-Y160L-2, الکتروموتور سه فاز چینی18.5 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 9. STREAM-Y2-160L-6, الکتروموتور سه فاز چینی11 کیلووات،900 دور، پایه دار
 10. STREAM-Y2-160L-4, الکتروموتور سه فاز چینی15 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 11. STREAM-Y160L-4, الکتروموتور سه فاز چینی15 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 12. STREAM-Y160L-6, الکتروموتور سه فاز چینی11 کیلووات،900 دور، پایه دار
 13. STREAM-Y2-160M2-2, الکتروموتور سه فاز چینی15 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 14. STREAM-Y2-160M-4, الکتروموتور سه فاز چینی11 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 15. STREAM-Y160M-4, الکتروموتور سه فاز چینی11 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 16. STREAM-Y160M2-2, الکتروموتور سه فاز چینی15 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 17. STREAM-Y2-160M1-2, الکتروموتور سه فاز چینی11 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 18. STREAM-Y160M1-2, الکتروموتور سه فاز چینی11 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 19. STREAM-Y2-160M, الکتروموتور سه فاز چینی7.5 کیلووات،900 دور، پایه دار
 20. STREAM-Y160M-6, الکتروموتور سه فاز چینی7.5 کیلووات،900 دور، پایه دار
 21. STREAM-Y2-132M-4, الکتروموتور سه فاز چینی7.5 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 22. STREAM-Y2-132M2-6, الکتروموتور سه فاز چینی5.5 کیلووات،900 دور، پایه دار
 23. STREAM-Y132M-4, الکتروموتور سه فاز چینی7.5 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 24. STREAM-Y132M2-6, الکتروموتور سه فاز چینی5.5 کیلووات،900 دور، پایه دار
 25. STREAM-Y2-132S-4, الکتروموتور سه فاز چینی5.5 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 26. STREAM-Y2-132S2-2, الکتروموتور سه فاز چینی7.5 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 27. STREAM-Y132S2-2, الکتروموتور سه فاز چینی7.5 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 28. STREAM-Y132S-4, الکتروموتور سه فاز چینی5.5 کیلووات،1400 دور، پایه دار
 29. STREAM-Y2-132S1-2, الکتروموتور سه فاز چینی5.5 کیلووات،2800 دور، پایه دار
 30. STREAM-Y132S1-2, الکتروموتور سه فاز چینی5.5 کیلووات،2800 دور، پایه دار
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 66 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3

فیلتر

مرتب سازی