محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
ولتاژ کاری
توان
قطر شفت
قیمت

موتور گیربکس شافت مستقیم سه فاز

محصولات 1 تا 30 از 464 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH150B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 8/3 دور بر دقیقه
 2. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH75B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 16/6 دور بر دقیقه
 3. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH120B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 10/8 دور بر دقیقه
 4. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH100B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 12/5 دور بر دقیقه
 5. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH200B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 6/5 دور بر دقیقه
 6. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH180B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 7/2 دور بر دقیقه
 7. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH120B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 10/4 دور بر دقیقه
 8. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH150B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 8/6 دور بر دقیقه
 9. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH75B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 17/3 دور بر دقیقه
 10. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH200B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 6/2 دور بر دقیقه
 11. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH180B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 6/9 دور بر دقیقه
 12. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH100B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 13 دور بر دقیقه
 13. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH30B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 43/3 دور بر دقیقه
 14. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH25B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 52 دور بر دقیقه
 15. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH60B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 21/6 دور بر دقیقه
 16. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH50B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 26 دور بر دقیقه
 17. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH30B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 41/6 دور بر دقیقه
 18. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH36B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 36/1 دور بر دقیقه
 19. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH25B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 50 دور بر دقیقه
 20. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH60B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 20/8 دور بر دقیقه
 21. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH50B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 25 دور بر دقیقه
 22. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH36B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 34/7 دور بر دقیقه
 23. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH15B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 86/6 دور بر دقیقه
 24. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH12.5B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 100 دور بر دقیقه
 25. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH20B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 62/5 دور بر دقیقه
 26. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH18B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 69/4 دور بر دقیقه
 27. SPG-S9I200GS;SPG-S9KH15B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 200 وات 83/3 دور بر دقیقه
 28. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH12.5B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 104 دور بر دقیقه
 29. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH20B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 65 دور بر دقیقه
 30. SPG-S9I200GT;SPG-S9KH18B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 200 وات 72/2 دور بر دقیقه
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 464 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی