محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
ولتاژ کاری
الکتروموتورهای خاص
قطر شفت خروجی
قیمت

- موتور گیربکس نود درجه

آیتم ها 1 از 30 تا 336 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. TAILI-4IK25GN-C;4GN-100RH, موتور گیربکس 25 وات تک فاز 13 دور بر دقیقه
 2. TAILI-6IK250GU-CF;6GU-40RH, موتور گیربکس 250 وات تک فاز 33 دور بر دقیقه
 3. TAILI-4IK25GN-YF;4GN-180RH, موتور گیربکس 25 وات سه فاز 7 دور بر دقیقه
 4. TAILI-6IK370GU-CF;6GU-100RH, موتور گیربکس 370 وات تک فاز 14 دور بر دقیقه
 5. TAILI-5IK120GU-CF;5GU-40RH, موتور گیربکس 120 وات - 1/6 اسب تک فاز 33 دور بر دقیقه
 6. TAILI-6IK370GU-YF;6GU-180RH, موتور گیربکس 370 وات سه فاز 8 دور بر دقیقه
 7. TAILI-5IK140GU-CF;5GU-100RH, موتور گیربکس 140 وات تک فاز 13 دور بر دقیقه
 8. TAILI-7IK400GU-CF;7GU-40RH, موتور گیربکس 400 وات تک فاز 33 دور بر دقیقه
 9. TAILI-5IK140GU-YF;5GU-180RH, موتور گیربکس 140 وات سه فاز 7 دور بر دقیقه
 10. TAILI-5DC120-24GU-CF;5GU-100RH, موتور گیربکس 120 وات - 1/6 اسب، 24 ولت، 18 دور بر دقیقه
 11. TAILI-5IK40GU-CF;5GN-40RH, موتور گیربکس 40 وات تک فاز 33 دور بر دقیقه
 12. TAILI-5DC140-24GU-CF;5GU-180RH, موتور گیربکس 140 وات، 24 ولت، 10 دور بر دقیقه
 13. TAILI-6DC250-24GU-CF;6GU-30RH, موتور گیربکس 250 وات، 24 ولت، 60 دور بر دقیقه
 14. TAILI-5IK60GU-CF;5GU-100RH, موتور گیربکس 60 وات - 1/12 اسب تک فاز 13 دور بر دقیقه
 15. TAILI-5DC40-24GU-CF;5GU-40RH, موتور گیربکس 40 وات، 24 ولت، 45 دور بر دقیقه
 16. TAILI-6DC370-24GU-CF;6GU-7.5RH, موتور گیربکس 370 وات، 24 ولت، 240 دور بر دقیقه
 17. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-180RH, موتور گیربکس 60 وات سه فاز 7 دور بر دقیقه
 18. TAILI-5DC90-24GU-CF;5GU-100RH, موتور گیربکس 90 وات - 1/8 اسب، 24 ولت، 18 دور بر دقیقه
 19. TAILI-5IK90GU-CF;5GU-40RH, موتور گیربکس 90 وات - 1/8 اسب تک فاز 33 دور بر دقیقه
 20. TAILI-6DC180-24GU-CF;6GU-180RH, موتور گیربکس 180 وات، 24 ولت، 10 دور بر دقیقه
 21. TAILI-6IK180GU-CF;6GU-100RH, موتور گیربکس 180 وات تک فاز 13 دور بر دقیقه
 22. TAILI-6IK180GU-YF;6GU-180RH, موتور گیربکس 180 وات سه فاز 7 دور بر دقیقه
 23. TAILI-6IK250GU-CF;6GU-10RH, موتور گیربکس 250 وات تک فاز 130 دور بر دقیقه
 24. TAILI-4IK25GN-C;4GN-50RH, موتور گیربکس 25 وات تک فاز 25 دور بر دقیقه
 25. TAILI-6IK250GU-YF;6GU-20RH, موتور گیربکس 250 وات سه فاز 65 دور بر دقیقه
 26. TAILI-5IK120GU-CF;5GU-10RH, موتور گیربکس 120 وات - 1/6 اسب تک فاز 130 دور بر دقیقه
 27. TAILI-6IK370GU-CF;6GU-50RH, موتور گیربکس 370 وات تک فاز 27 دور بر دقیقه
 28. TAILI-5IK120GU-YF;5GU-20RH, موتور گیربکس 120 وات سه فاز 65 دور بر دقیقه
 29. TAILI-7IK400GU-CF;7GU-10RH, موتور گیربکس 400 وات تک فاز 130 دور بر دقیقه
 30. TAILI-5IK140GU-CF;5GU-50RH, موتور گیربکس 140 وات تک فاز 26 دور بر دقیقه
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 336 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی