محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
قیمت

موتور کوچک AC

محصولات 1 تا 30 از 214 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA3B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 416/6 دور بر دقیقه
 2. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA3B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 416/6 دور بر دقیقه
 3. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA3B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 450 دور بر دقیقه
 4. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA3B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 450 دور بر دقیقه
 5. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA3.6B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 347/2 دور بر دقیقه
 6. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA3.6B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 347/2 دور بر دقیقه
 7. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA3.6B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 375 دور بر دقیقه
 8. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA3.6B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 375 دور بر دقیقه
 9. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA5B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 250 دور بر دقیقه
 10. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA5B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 250 دور بر دقیقه
 11. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA5B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 270 دور بر دقیقه
 12. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA5B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 270 دور بر دقیقه
 13. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA6B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 208/3 دور بر دقیقه
 14. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA6B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 208/3 دور بر دقیقه
 15. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA6B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 225 دور بر دقیقه
 16. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA6B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 225 دور بر دقیقه
 17. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA7.5B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 166/6 دور بر دقیقه
 18. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA7.5B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 166/6 دور بر دقیقه
 19. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA7.5B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 180 دور بر دقیقه
 20. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA7.5B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 180 دور بر دقیقه
 21. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA9B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 138/8 دور بر دقیقه
 22. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA9B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 138/8 دور بر دقیقه
 23. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA9B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 150 دور بر دقیقه
 24. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA9B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 150 دور بر دقیقه
 25. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA10B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 125 دور بر دقیقه
 26. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA10B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 125 دور بر دقیقه
 27. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA10B , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 135 دور بر دقیقه
 28. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA10B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 135 دور بر دقیقه
 29. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA12.5B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 100 دور بر دقیقه
 30. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA12.5B1 , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 100 دور بر دقیقه
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 214 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی