محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 88820309 - 58693000
0

خرید توسط
دسته
 1. موتور کوچک تک فاز (21)
 2. موتور کوچک سه فاز (369)
ولتاژ کاری
جنس پوسته
قطر شفت خروجی
تعداد قطب
نوع پایه و فلنج
سایز بدنه موتور
کشور سازنده
قیمت

موتور کوچک AC

آیتم ها 1 از 30 تا 390 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. SPG-S9I40GTHCE;SPG-S9KB75BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 40 وات 16/6 دور بر دقیقه
 2. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA10B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 135 دور بر دقیقه
 3. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA20B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 67/5 دور بر دقیقه
 4. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA40B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 33/7 دور بر دقیقه
 5. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA90B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 15 دور بر دقیقه
 6. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-3K, موتور گیربکس 60 وات سه فاز 433 دور بر دقیقه
 7. TAILI-4IK25GN-YF;4GN-50K, موتور گیربکس 25 وات سه فاز 25 دور بر دقیقه
 8. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA180B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 7/5 دور بر دقیقه
 9. TAILI-5IK90GU-YF;5GU-75K, موتور گیربکس 90 وات سه فاز 17 دور بر دقیقه
 10. TAILI-5IK140GU-YF;5GU-10K, موتور گیربکس 140 وات سه فاز 130 دور بر دقیقه
 11. SPG-S9I40GSHCE;SPG-S9KB15B1H , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 40 وات 86/6 دور بر دقیقه
 12. TAILI-6IK250GU-YF;6GU-15K, موتور گیربکس 250 وات سه فاز 87 دور بر دقیقه
 13. TAILI-5IK40GN-YF;5GN-20K, موتور گیربکس 40 وات سه فاز 65 دور بر دقیقه
 14. SPG-S9I40GSHCE;SPG-S9KB36BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 40 وات 36/1 دور بر دقیقه
 15. TAILI-6IK370GU-YF;6GU-3K, موتور گیربکس 370 وات سه فاز 450 دور بر دقیقه
 16. SPG-S9I40GSHCE;SPG-S9KB75BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 40 وات 17/3 دور بر دقیقه
 17. SPG-S9I40GTHCE;SPG-S9KB15B1H , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 40 وات 83/3 دور بر دقیقه
 18. TOSHIBA-COM-324-4A , موتور تکفاز 55 وات، 1300 دور بر دقیقه
 19. SPG-S9I40GTHCE;SPG-S9KB36BH , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 40 وات 34/7 دور بر دقیقه
 20. SPG-S8I25GTCE;SPG-S8KA5B1 , موتور گیربکس سه فاز 220 ولت کره ای، 25 وات 270 دور بر دقیقه
 21. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA9B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 138/8 دور بر دقیقه
 22. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA18B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 69/4 دور بر دقیقه
 23. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA36B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 34/7 دور بر دقیقه
 24. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA75B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 16/6 دور بر دقیقه
 25. TAILI-4IK25GN-YF;4GN-150K, موتور گیربکس 25 وات سه فاز 8 دور بر دقیقه
 26. SPG-S8I25GSCE;SPG-S8KA150B , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 25 وات 8/3 دور بر دقیقه
 27. TAILI-5IK90GU-YF;5GU-180K, موتور گیربکس 90 وات سه فاز 7 دور بر دقیقه
 28. TAILI-5IK120GU-YF;5GU-30K, موتور گیربکس 120 وات سه فاز 43 دور بر دقیقه
 29. SPG-S9I40GSHCE;SPG-S9KB12.5BH , موتور گیربکس سه فاز 380 ولت کره ای، 40 وات 104 دور بر دقیقه
 30. TAILI-6IK180GU-YF;6GU-40K, موتور گیربکس 180 وات سه فاز 33 دور بر دقیقه
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

آیتم ها 1 از 30 تا 390 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی