محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
ولتاژ کاری
قطر شفت
تعداد قطب
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

موتور کوچک سه فاز

محصولات 1 تا 30 از 314 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-3K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 417دور بر دقیقه
 2. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-7.5K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 167دور بر دقیقه
 3. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-10K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 125دور بر دقیقه
 4. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-15K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 83دور بر دقیقه
 5. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-20K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 63دور بر دقیقه
 6. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-30K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 42دور بر دقیقه
 7. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-40K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 31دور بر دقیقه
 8. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-50K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 25دور بر دقیقه
 9. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-75K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 17دور بر دقیقه
 10. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-100K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 13دور بر دقیقه
 11. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-150K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 8دور بر دقیقه
 12. TAILI-4IK25GN-SU;2GN-180K, موتور گیربکس 25 وات220/380 ولت 7دور بر دقیقه
 13. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-3K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 433دور بر دقیقه
 14. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-7.5K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 173دور بر دقیقه
 15. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-10K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 130دور بر دقیقه
 16. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-15K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 87دور بر دقیقه
 17. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-20K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 65دور بر دقیقه
 18. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-30K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 43دور بر دقیقه
 19. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-50K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 26دور بر دقیقه
 20. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-75K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 17دور بر دقیقه
 21. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-100K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 13دور بر دقیقه
 22. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-150K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 9دور بر دقیقه
 23. TAILI-5IK40GN-YF;2GN-180K, موتور گیربکس 40 وات220/380 ولت 7دور بر دقیقه
 24. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-3K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 433دور بر دقیقه
 25. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-7.5K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 173دور بر دقیقه
 26. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-10K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 130دور بر دقیقه
 27. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-15K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 87دور بر دقیقه
 28. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-20K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 65دور بر دقیقه
 29. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-30K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 43دور بر دقیقه
 30. TAILI-5IK60GU-YF;5GU-40K, موتور گیربکس 60 وات220/380 ولت 33دور بر دقیقه
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 314 محصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

فیلتر

مرتب سازی