محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

Items 1 to 12 of 286 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. AUTONICS-E50S8-512-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 512 پالس

  AUTONICS-E50S8-512-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 512 پالس

  AUTONICS-E50S8-512-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 512 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-E20S2-200-3-N-12-R , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E20S2-200-3-N-12-R , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E20S2-200-3-N-12-R انکودر زاویه نسبی ، سایز 20 ، شفت ، 2 ، دقت 200 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-EP50S8-1024-3F-N-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس

  AUTONICS-EP50S8-1024-3F-N-24 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس

  AUTONICS-EP50S8-1024-3F-N-24 انکودر زاویه مطلق ، سایز 60 ، بدون شفت ، 0 ، دقت 1024 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-E30S4-3000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 3000 پالس

  AUTONICS-E30S4-3000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 3000 پالس

  AUTONICS-E30S4-3000-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 30 ، شفت ، 4 ، دقت 3000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. AUTONICS-EP50S8-360-2R-N-5 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس

  AUTONICS-EP50S8-360-2R-N-5 , انکودر زاویه مطلق 360 پالس

  AUTONICS-EP50S8-360-2R-N-5 انکودر زاویه مطلق ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 360 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-E40H12-2048-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2048 پالس

  AUTONICS-E40H12-2048-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2048 پالس

  AUTONICS-E40H12-2048-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 2048 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-EP50S8-720-2R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس

  AUTONICS-EP50S8-720-2R-P-24 , انکودر زاویه مطلق 720 پالس

  AUTONICS-EP50S8-720-2R-P-24 انکودر زاویه مطلق ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 720 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-E40H12-800-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 800 پالس

  AUTONICS-E40H12-800-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 800 پالس

  AUTONICS-E40H12-800-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 800 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. AUTONICS-EP50S8-1024-2F-N-5 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس

  AUTONICS-EP50S8-1024-2F-N-5 , انکودر زاویه مطلق 1024 پالس

  AUTONICS-EP50S8-1024-2F-N-5 انکودر زاویه مطلق ، سایز 80 ، بدون شفت ، 0 ، دقت 1024 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. AUTONICS-E40H8-300-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 300 پالس

  AUTONICS-E40H8-300-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 300 پالس

  AUTONICS-E40H8-300-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 300 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 11. AUTONICS-ENH-25-2-T-24 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-2-T-24 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-2-T-24 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 25 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 12. AUTONICS-E40S6-100-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E40S6-100-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E40S6-100-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، شفت ، 6 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

Items 1 to 12 of 286 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5