محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس

انکودر زاویه نسبی

Items 1 to 12 of 221 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. AUTONICS-E50S8-192-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 192 پالس

  AUTONICS-E50S8-192-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 192 پالس

  AUTONICS-E50S8-192-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 192 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-E50S8-256-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 256 پالس

  AUTONICS-E50S8-256-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 256 پالس

  AUTONICS-E50S8-256-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 256 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-E20HB2-100-3-N-12-R , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E20HB2-100-3-N-12-R , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E20HB2-100-3-N-12-R انکودر زاویه نسبی ، سایز 19 ، نیمه هالوشفت ، 2 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-E50S8-500-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  AUTONICS-E50S8-500-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  AUTONICS-E50S8-500-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 500 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. AUTONICS-E20S2-100-3-N-12-R , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E20S2-100-3-N-12-R , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E20S2-100-3-N-12-R انکودر زاویه نسبی ، سایز 20 ، شفت ، 2 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-E58SS6-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E58SS6-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E58SS6-1000-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 58 ، شفت ، 6 ، دقت 1000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-E30S4-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E30S4-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E30S4-1000-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 30 ، شفت ، 4 ، دقت 1000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-E40H12-200-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E40H12-200-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E40H12-200-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 200 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. AUTONICS-E40H12-50-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 50 پالس

  AUTONICS-E40H12-50-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 50 پالس

  AUTONICS-E40H12-50-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 50 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. AUTONICS-E40H8-2500-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  AUTONICS-E40H8-2500-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  AUTONICS-E40H8-2500-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 2500 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 11. AUTONICS-E40H8-600-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 600 پالس

  AUTONICS-E40H8-600-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 600 پالس

  AUTONICS-E40H8-600-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 600 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 12. AUTONICS-E40S6-2000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2000 پالس

  AUTONICS-E40S6-2000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2000 پالس

  AUTONICS-E40S6-2000-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، شفت ، 6 ، دقت 2000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

Items 1 to 12 of 221 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5