محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
نوع شفت
 1. شفت (8)
کارخانه سازنده
 1. AUTONICS , اتونیکس (8)

انکودر دستی

8 آیتم

 1. AUTONICS-ENH-25-2-L-5 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-2-L-5 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-2-L-5 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 25 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-ENH-25-1-L-5 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-1-L-5 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-1-L-5 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 25 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-ENH-100-2-L-5 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-2-L-5 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-2-L-5 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-ENH-100-1-L-5 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-1-L-5 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-1-L-5 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. AUTONICS-ENH-25-2-T-24 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-2-T-24 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-2-T-24 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 25 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-ENH-25-1-T-24 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-1-T-24 , انکودر دستی 25 پالس

  AUTONICS-ENH-25-1-T-24 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 25 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-ENH-100-2-T-24 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-2-T-24 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-2-T-24 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-ENH-100-1-T-24 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-1-T-24 , انکودر دستی 100 پالس

  AUTONICS-ENH-100-1-T-24 انکودر دستی ، سایز 80 ، شفت ، 8 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

8 آیتم