محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

( روزهای شنبه تا چهارشنبه از 9 تا 17) 09351182424 - 02188820309
0

خرید توسط
کشور سازنده
کارخانه سازنده
قیمت

هواکش صنعتی آکسیال

محصولات 1 تا 30 از 107 محصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

  1. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-VIK-80Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 80 سانتیمتر
  2. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-VIK-70Z6T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 70 سانتیمتر
  3. DAMANDEH-VIT-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر
  4. DAMANDEH-VIT-63Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 63 سانتیمتر
  5. مشخصات فنی و قیمت DAMANDEH-VIK-63Z6-4T3 , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر
  6. DAMANDEH-VIK-70Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 70 سانتیمتر
  7. DAMANDEH-VIE-70Z4T , هواکش صنعتی ایلکا پره پلاستیکی بی صدا سایز 70 سانتیمتر
  8. DAMANDEH-VIT-56Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر
  9. DAMANDEH-VIT-56Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر
  10. DAMANDEH-VIT-56Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 56 سانتیمتر
  11. DAMANDEH-VIK-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر
  12. DAMANDEH-VIK-63Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر
  13. DAMANDEH-VIK-63Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر
  14. DAMANDEH-VIK-63Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 63 سانتیمتر
  15. DAMANDEH-VIK-63Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر
  16. DAMANDEH-VIK-63Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 63 سانتیمتر
  17. DAMANDEH-VIK-60Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 60 سانتیمتر
  18. DAMANDEH-VIK-60Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 60 سانتیمتر
  19. DAMANDEH-VIK-60Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 60 سانتیمتر
  20. DAMANDEH-VIK-60Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 60 سانتیمتر
  21. DAMANDEH-VIK-60Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی بدون قاب سایز 60 سانتیمتر
  22. DAMANDEH-VIK-60Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 60 سانتیمتر
  23. DAMANDEH-VIE-60Z4T , هواکش صنعتی ایلکا پره پلاستیکی بی صدا سایز 60 سانتیمتر
  24. DAMANDEH-VIE-60Z4S , هواکش صنعتی ایلکا پره پلاستیکی بی صدا سایز 60 سانتیمتر
  25. DAMANDEH-VIK-50Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 50 سانتیمتر
  26. DAMANDEH-VIT-50Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 50 سانتیمتر
  27. DAMANDEH-VIT-50Z4S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 50 سانتیمتر
  28. DAMANDEH-VIK-50Z4T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی باقاب سایز 50 سانتیمتر
  29. DAMANDEH-VIT-50Z6T , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 50 سانتیمتر
  30. DAMANDEH-VIT-50Z6S , هواکش ایلکای هفت پرفلزی دنده اره ای بدون قاب سایز 50 سانتیمتر
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

محصولات 1 تا 30 از 107 محصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

فیلتر

مرتب سازی