محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال5800000
  ریال8000000
دبی فن Liter/hr
 1. 580
  2500
توان نامی Watt
 1. 70
  120
کارخانه سازنده
 1. KORMAS , کرماس (24)

آیتم ها 1 از 12 تا 24 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. KORMAS-70241501 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-70241501 , فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع

  KORMAS-70241501 فن حلزونی 24 ولت دیسی، کاربری تهویه مطبوع، سایز 240 میلیمتر، 580مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎5,800,000ریال
 2. KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 3. KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎6,900,000ریال
 4. KORMAS-74315000 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315000 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315000 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 5. KORMAS-74315001 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315001 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315001 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 6. KORMAS-74315002 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315002 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315002 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 7. KORMAS-74315003 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315003 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315003 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 8. KORMAS-74315004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315004 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 9. KORMAS-74315005 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315005 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315005 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 10. KORMAS-74315006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315006 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 11. KORMAS-74315007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315007 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315007 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال
 12. KORMAS-74315008 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315008 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315008 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1220مترمکعب بر ساعت بیشتر بدانید
  ‎7,200,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 24 آیتم

 1. 1
 2. 2