محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال6900000
  ریال10200000
دبی فن Liter/hr
 1. 720
  2850
توان نامی Watt
 1. 70
  120
کارخانه سازنده
 1. KORMAS , کرماس (52)

فن پره ای گرد

Items 1 to 12 of 52 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315052 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎6,900,000ریال
 2. KORMAS-74315054 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315054 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315054 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 308 میلیمتر، 1650مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎6,900,000ریال
 3. KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315051 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 289 میلیمتر، 1300مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎6,900,000ریال
 4. KORMAS-74315053 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315053 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315053 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 308 میلیمتر، 1650مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎6,900,000ریال
 5. KORMAS-74315002 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315002 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315002 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 210 میلیمتر، 720مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 6. KORMAS-74315025 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315025 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315025 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 295 میلیمتر، 2500مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 7. KORMAS-74315011 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315011 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74315011 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 289 میلیمتر، 1240مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 8. KORMAS-74315050 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315050 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315050 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1150مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 9. KORMAS-74316006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316006 , فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316006 فن محوری گرد 24 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 330 میلیمتر، 2700مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 10. KORMAS-74315004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315004 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315004 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 247 میلیمتر، 1050مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 11. KORMAS-74315012 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315012 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده

  KORMAS-74315012 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری مکنده، سایز 336 میلیمتر، 2020مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال
 12. KORMAS-74316000 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316000 , فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده

  KORMAS-74316000 فن محوری گرد 12 ولت دیسی، کاربری دمنده، سایز 308 میلیمتر، 1600مترمکعب بر ساعت اطلاعات بیشتر
  ‎7,200,000ریال

Items 1 to 12 of 52 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5