محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید توسط
قیمت
 1. ریال16450000
  ریال65400000
مقدار لقی arcmin
 1. 3
  5
حداکثر گشتاور خروجی N-m
 1. 16
  230
نسبت گیربکس
 1. 3
  50
سایز استاندارد گیربکس
 1. 60
  120
فلنج های ورودی قابل اتصال
 1. بدون استاندارد (14)
نوع ورودی گیربکس
 1. هالوشفت (21)
نوع شفت
 1. شفت (21)

آیتم ها 1 از 12 تا 21 آیتم

 1. 1
 2. 2

 1. TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  TSR-HAB90-005-C19 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  TSR-HAB90-005-C19 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 135 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 2. TSR-HAB90-007-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 7

  TSR-HAB90-007-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 7

  TSR-HAB90-007-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 7 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 100 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 3. TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  TSR-HAB90-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 72 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎16,450,000ریال
 4. TSR-HAB115-003-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 3

  TSR-HAB115-003-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 3

  TSR-HAB115-003-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 115 ، نسبت 3 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 250 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 5. TSR-HAB115-005-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 5

  TSR-HAB115-005-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 5

  TSR-HAB115-005-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 115 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 310 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 6. TSR-HAB115-008-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 8

  TSR-HAB115-008-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 8

  TSR-HAB115-008-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 115 ، نسبت 8 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 200 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 7. TSR-HAB115-010-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 10

  TSR-HAB115-010-C24 , گیربکس سایز 115 نسبت 10

  TSR-HAB115-010-C24 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 115 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 32 میلیمتر، گشتاور 170 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎17,700,000ریال
 8. RECKON-LIVELY-CI-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-060-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 16 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎27,000,000ریال
 9. RECKON-LIVELY-SQ-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-060-010 , گیربکس سایز 60 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-060-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 60 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 16 میلیمتر، گشتاور 16 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎30,600,000ریال
 10. RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎31,800,000ریال
 11. RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 , گیربکس سایز 90 نسبت 5

  RECKON-LIVELY-SQ-ST-090-005 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 5 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 73 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎31,800,000ریال
 12. RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 , گیربکس سایز 90 نسبت 10

  RECKON-LIVELY-CI-ST-090-010 گیربکس دقیق خورشیدی ، سایز 90 ، نسبت 10 ، خروجی شفت 22 میلیمتر، گشتاور 47 نیوتون متر بیشتر بدانید
  ‎31,800,000ریال

آیتم ها 1 از 12 تا 21 آیتم

 1. 1
 2. 2